د ټولنپوهنې او فلسفې څانګه

د فلسفې او ټولنیزو علومو څانګه د پوه او قدر وړ استاد پوهاند دوکتور سید بهاوالدین مجروح پواسطه په ۱۳۵۳ هـ ش کال کې د انساني علومو او ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې تاسیس شوه.

د فلسفې او ټولنیزو علومو د څانګې په رامنځته تګ سره د ټولنیزو علومو پوهنځي د نورو څانګو د تخصص کېدو پېل و د ټولنیزو علومو او فلسفې څانګې څخه د لومړۍ دورې د فراغت وروسته د شاګردانو د جذب پروسه ودرول شوه او په ۱۳۵۸هـ ش کال کې بېرته پېل شوه چې تر اوسه دوام لري.

د فلسفې څانګې په رامنځته کېدو سره د سیاسي نظریاتو فلسفې او ټولنپوهنې په برخه کې غوره پوهان ټولنې ته وړاندې شول.

غوره او متفکرو استادانو لکه پوهاند شهید سید بهاوالدین مجروح، پوهاند سید سلطان شاه امام، پوهاند محمد رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، استاد شهید تڼیوال، محترم اشرف غني احمدزی، پوهاند یوسف کاکړ، ولي محمد رحیمي، پوهاند دوکتور الف شاه ځدران، استاد سمندر غوریاني او داسې نورو تکړه استادانو په دې پوهنځي کې تدریس کړی دی.

د فلسفې او ټولنیزو علومو څانګه چې اوس د فلسفې او ټولنپوهنې په نوم یادیږي په ۱۳۵۹ هـ ش کال کې د ټولنیزو علومو پوهنځي په چوکاټ کې رامنځته شوې. د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې خپل تحصیلي نصاب د پوهنتون د اړتیاوو او اکاډمیکو معیارونو سره سم عیار کړی دی. او څو ځله یې تجدید کړی هم دی. په همدې ترتیب بریالي شوي دي چې ۳۳ دورې فارغین ټولنې ته وړاندې کړي.

ددې پوهنځي لپاره نوی نصاب جوړ شوی دی نوي مضمونونه پکې داخل شوي  ټولې ورځنې اړتیاوې په پام کې نېول شوي دي، چې ډېر ژر به د لوړو زده کړو وزارت مقام ته وړاندې شي هیله ده چې راتلونکي زده کړیالان په مسلکي او پوهنیزو چارو کې ترې سمه ګټه پورته کړي.

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې د استادانو د پېژندنې لښتلیک

 

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې ورځنۍ برخې د لیسانس دورې د څلور کلن درسي تحصیلي نصاب د ۱۳۹۱هـ ش کال د کرېدېټ سیستم پر بنسټ

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې د لومړي سمسټر ډ مضمونونو درسي او تحصیلي نصاب(۱)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کرېدېټونو شمېر

د مضمون ډول

مخکېنې اړتیاوې

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او امضا

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

1.        

د فلسفې بنسټونه

SsPhSo11

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

2.        

د ټولنپوهنې بنسټونه

SsPhSo12

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

3.        

د لیکلو بنسټونه

SsPhSo13

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

4.        

بهرنۍ ژبه

SsPhSo14

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

5.        

اسلامي ثقافت

SsPhSo15

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

6.        

د وګړ پوهنې بنسټونه

SsPhSo16

3

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

48

 

 

48

 

7.        

لرغونی منطق

SsPhSo17

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

8.        

د تاریخ بنسټونه

SsPhSo18

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

 

 

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې د دویم سمسټر د مضمونونو درسي تحصیلي نصاب (۲سمسټر)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کریډېټونو شمېر

د مضمونن ډول

مخکېنې اړتیاوې

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او لاسلیک

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

9.        

د ټولنپوهنې بنسټونه (۲)

SsPhSo21

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

10.     

بهرنۍ ژبه

SsPhSo22

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

11.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo23

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

12.     

د افغانستان معاصر تاریخ

SsPhSo22

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

13.     

د فلسفې مفهومونه (۱)

SsPhSo25

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

14.     

د ټولنپوهنې تاریخ

SsPhSo26

3

مسلکی – اختیاری

 

48

 

 

48

 

15.     

عمومي اروا پوهنه

SsPhSo27

2

اساسی – اجباری

 

32

 

 

32

 

16.     

د ټولنپوهنې هنر

SsPhSo28

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

ټولګه

 

19

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې د دریم سمسټر د مضمونو درسي تحصیلي نصاب (۳سمسټر)

شميره

مضمون

کوډ نمبر

د کرېدېټونو شمېر

د مضمون ډول

مخکېنې اړتیاوې

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او لاسلیک د شي

 

 

 

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

 

 

 

17.     

بهرنۍ ژبه

SsPhSo31

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

18.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo32

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

19.     

د ختیځ لرغونې فلسفه

SsPhSo33

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

20.     

د فلسفې مفهومونه (۲)

SsPhSo32

2

اساسی – اجباری

مخکېنې اړتیاوې

32

 

 

32

 

 

 

 

21.     

د ټولنپوهنې پراختیا

SsPhSo35

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

22.     

د پېژندنې تیوري

SsPhSo36

2

مسلکی - اختیاری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

23.     

د فلسفې اخلاف

SsPhSo37

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

24.     

د کورنۍ ټولنپوهنه

SsPhSo39

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

25.     

د منځنیو پېړیو فلسفه

SsPhSo38

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 

 

 

ټولګه

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

 

 

 

د ټولنپوهنې او فلسفې څانګې د څلورم سمسټر د مضمونونو درسي تحصیلي نصاب (۴)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کرېدېټونو شمېر

د مضمون ډول

مخکېنې اړتیاوې

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او لاسلیک دې شي

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

26.     

بهرنۍ ژبه

SsPhSo41

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

27.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo42

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

28.     

دلویدیځ لرغوني فلسفه

SsPhSo43

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

29.     

میتودلوژی

SsPhSo44

2

مسلکی- اختیاری

 

32

 

 

32

 

30.     

کلیواله ټولنپوهنه

SsPhSo45

3

مسلکی- اجباری

 

48

 

 

48

 

31.     

د دینونو تاریخ

SsPhSo46

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

32.     

داسلامي پوهانو ټولنیز نظریات

SsPhSo47

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

33.     

داسلامي تمدن تاریخ

SsPhSo48

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

ټولګه

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

 

دټولنپوهنې او فلسفې څانګې د پنځم سمستر د مضمونونو درسي تحصلي نصاب (۵)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کریډیټونو شمېر

د مضمون ډول

مخکېنۍ اړتیاوي

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او لاسلیک دې شي

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

34.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo51

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

35.     

د دین فلسفه

SsPhSo52

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

36.     

ښاري فلسفه

SsPhSo53

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

37.     

اسلامي فلسفه ۱

SsPhSo52

2

مسلکی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

38.     

د نوي وخت فلسفه ۱

SsPhSo55

3

مسلکی – اجباری

پیش نیاز

48

 

 

48

 

39.     

سیاسي ټولنپوهنه

SsPhSo56

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

40.     

اسلامي عرفان

SsPhSo57

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

41.     

دموگرافي

SsPhSo58

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

ټولګه

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

دټولنپوهنې او فلسفې څانګې د پنځم سمستر د مضمونونو درسي تحصلي نصاب (۶)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کریډیټونو شمېره

د مضمونونو ډول

مخکینۍ اړتیاوي

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر اولاسلیک دې شي

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

42.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo61

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

43.     

اسلامي فلسفه ۲

SsPhSo62

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

44.     

د نوي عصر فلسفه ۲

SsPhSo63

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

45.     

د ښکلا پوهنې بنسټونه

SsPhSo62

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

46.     

صنعتي ټولنپوهنه

SsPhSo65

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

47.     

په ټولنیزو علومو دڅېړنې کړنلاره

SsPhSo66

4

مسلکی – اجباری

 

64

 

 

64

 

48.     

منجمنت

SsPhSo67

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

49.     

د ټولنیزو بدلونونو ټولنپوهنه

SsPhSo68

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

50.     

 

 

19

 

 

304

 

 

304

 

 

 

 

دټولنپوهنې او فلسفې څانګې د پنځم سمستر د مضمونونو درسي تحصلي نصاب (۷)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کریډیټونو شمېر

د مضمونونو ډول

مخکینۍ اړتیاوي

د درسي ساعاتونو شمير

 

مهر اولاسلیک دې شي

 

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

   

51.     

د ښوونې او روزنې ټولنپونه

SsPhSo71

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

52.     

د آلمان کلاسیکه فلسفه

SsPhSo72

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

53.     

په ټولنپوهنې کې سمینار

SsPhSo73

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

54.     

دښلا پوهنې فلسفه

SsPhSo74

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

55.     

پیداگوژی

SsPhSo75

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

56.     

د ټولنپوهنې نظریې۱

SsPhSo76

3

مسلکی- اجباری

اړتیاوي

48

 

 

48

 

57.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo77

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

58.     

سیاسي فلسفه 

SsPhSo78

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

ټولګه

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

                             
 

 

 

دټولنپوهنې او فلسفې څانګې د پنځم سمستر د مضمونونو درسي تحصلي نصاب (۸)

شميره

 

مضمون

کوډ نمبر

د کریډیټونو شمېر

د مضمونونو ډول

مخکینۍ اړتیاوي

د درسي ساعتونو شمير

 

مهر او لاسلیک دې شي

نظری

عملی

لابراتوری

ټولګه

59.     

اسلامي ثقافت

SsPhSo81

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

60.     

هرمنوتیک

SsPhSo82

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

61.     

دلودېځ معاصر فلسفه

SsPhSo83

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

62.     

ټولنیزې ستونزې

SsPhSo84

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

63.     

د افغاني ټولنې جوړښت

SsPhSo85

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

64.     

دټولنپوهنې نظریې 2

SsPhSo86

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

65.     

په فلسفې کې سمینار

SsPhSo87

2

مسلکی اجباری

 

32

 

 

32

 

ټولګه

 

16

 

 

256

 

 

256