د پو هنځۍ تاریخچه

 د کابل پوهنتون  روانشناسی او رزونیز علومو پوهنځۍ  په ۱۹۶۲ کال چې د ۱۳۴۱ کال سرسمون لري د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د ښونې او روزنې پوهنځۍ په نوم تاسیس او د ۶۰ تنو محصلینو او  ۱۰ تنه افغانی او امریکایی تجربو لرونکو استادانو چې په مختلفو رشتو کې یی ډوکتورا او ماسټرۍ یی درلودل خپل کار یی پیل کړل . په ۱۳۸۳ کال کې د کابل پيداګوژی انستیتیوت  د ښونې او روزنې پوهنتون په نوم بدلون یی وکړ . دغه پو هنځۍ د ښونې او روزنې د اړیکو په لرلو سره او د روانشناسی او روزنیز علومو اهمیت او ارزښت او هغه ته اړتیا د یو خپلواک نهاد په توګه په نظر کې نیولو سره د پو هنځۍ نوم د روانشناسی او روزنیزو علوم په نوم ونومول شو او د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز او ومنل شو .   روانشناسی او تربیتی  علوم د څلور څانکو درلودنکی دي د ښونې او روزنې ٬ روانشناسی ٬ روزنیز اداره او منجمنت ٬  او په ۱۳۹۲ کال کې د مشاورې او لارښونې څانګې دي ددغو څانکو فاغین کولای شي د زونیز مدیریت ٬ د لوړو زده کړو او معارف ٬ د معلمین روزنه او دارلمعلمینو په پو هنتونونو کې د استاد په توګه ٬ د روانی روغتیا مشاورین ٬ د ښونځیو مشاورین ٬ د معارف مفتیشین ٬ د ټولنیزیو چارو وزارت ٬ د ښخو وزارت کې دندې سرته ورسوي 

استهلاک شوی ځمکې نه لري .

د پوهنځۍ مرستیالان هر یو  پوهنمل سراج الدین علیمی  ، پوهنمل عین الدین معروف ،پوهنیار سید احمد شاه شریفی او اوس مهال  پوهنمل خلیل الرحمن خلیل دي .

  • پوهنځي د دریو څانکو درلودنکی دي  .پیدا گوژی ،روانشناسی   چې د پوهنځۍ د  تاسیس له وخته  فعالیت لري او د روزنی ادراې څانګه چې په ۱۳۸۴ کال کې ایجاد او خپل فعالیت یی پیل کړ.

د څانګې نوم

نارینه

ښځینه

لیسانس

ماسټر

ډوکتورا

د استادانو مجموعه

پیداگوژی

7

2

3

3

1

 

روانشناسی

10

2

9

6

1

 

روزنیز ه اداره  

5

1

1

3

1

 

مشاوره او رلار ښونه

1

3

 

3

1

 

مجموع

23

8

13

12

3

31 تنه

 

 

 

  • د ۱۳۸۰ کال مخکې د فارغینو د شمیر په برخه کې دقیق آمار موجود نه دي . خو د ۱۳۸ کال وروسته تر ۱۳۹۰ کال پورې ددغه پوهنځی د ورځني برخې شاګردان ۷۳۳ تنو ته رسیږي چې ۴۱۸ تنه یی نارینه او ۳۱۵ تنه یی ښځینه دي او د شپې په برخه کې په ۱۳۸۴ کال کې جذبولی پیل کړی او تر اوسه یی د ۱۸۲ تنو په شمیر فارغ چې له دې جملې څخه د ۱۴ تنه ښخینه او ۱۶۸ تنه نارینه دي .
  • د فارغ التحصیلانو د جذب په هکله په دولتی او غیر دولتی ادراو کې  مخکی ۸۰٪ جذب شوي او اوس د هغوی ۵۰٪ په ښونځیو ٬ پوهنتونونو ٬ د پوهنې وزارت د د ښونې او روزنې په برخه کې  د کار پو هانو په توګه  جذب شوی دي
  • د ښخو او نارینو لپاره د لیلیې څخه استفاده ٬ هغه ودانۍ چې د لوړو زده کړو وزارت له خوا ټولو محصلینو ته په پام کې نیول شوی دي . د لوبو د میدان څخه استفاده چې په کابل پوهنتون کې  موجود دي. 
  • د محصلینو خدمتونه: په پوهنځۍ کې د لارښونې او مشاورې د انجمن شتون .