اوسنی وضعیت

د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسی علومو په پوهنځی کی تعلمی دوره د هغو محصلینو لپاره چی د ورځی له خوا درس وایی څلور کاله ده ، چی دوه کاله عمومی زده کړی او دوه کاله تخصصی در سونه وایی او د هغو محصلینو لپاره چه د شپی له خوا درس وایی پنځه کاله ده چه دوه کاله عمومی زده کړی او دری کاله تخصصی درسونه وایی. ولی د لوړو زده کړو د وزارت  د نوی ستراتیژی سره سم او د عالی تحصیلاتو د وزارت د ۱۹۰ ګڼه مکتوب چه په ۲۱/۴/۱۳۹۵ نیټه را لیږل شوی په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کال کی محصلین د کانکور له لاری د پوهنځی دوه څانګو ته چه یو یی حقوق او بل یی سیاسی علوم دی معرفی کیږی او په ۱۳۹۶ کال کی به پوهنځی په همدغو دوه څانګو کی فارغ ورکړی. پوهنځی وکړای شول چه په دواړو څانګو کی ماهر او مسلکی کدرونه ټولنی ته

تقد یم کړی.

آوسنیو پرمختګونو ته په کتو او د لوړو زده کړو د وزارت د ستراتیژی سره سم د زده کړی په تعلیمی نصاب کی بدلونونه د وخت له شرایطو او غوښتنو سره سم را منځ ته کیږی.  په تیرو کلونو کی د پوهنځی په تعلیمی نصاب کی څو ځله بدلونونه راوستل شول.  اوس یو ځل بیا هم د پوهنخی په تعلیمی نصاب کی نوی بدلونونه راوستل شوی او د منظوری لپاره لوړو مقاماتو ته لیږل شوی دی.

همدارنګه دا پوهنځی په ۱۳۸۵ کال کی د  USAID  په مالی مرسته په کمپیوترونو باندی مجهز شو. د پوهنځی حقوقی کلنیک په ۱۳۹۰ کال کی د  DPK  په مرسته جوړ شو چه تر اوسه پوری دوه دوری محصلینو په کی زده کړی دی. د پوهنځی د پلټنی (تحقق) کوټه چه په الکترونیکی وسایلو مجهزه ده په ۱۳۹۳ کال کی جوړه شوه.

د حقوقو او سیاسی علوم د پوهنځی ښوونکی د نورو پوهنځیو لکه شرعیات، ژورنالیزم او اقتصاد محصلینو ته هم درس ورکوی