تاریخچه

 

د حقوق او سیاسی علومو پوهنځی یو دولتی نهاد (بنسټ) ده چه په ۱۳۱۷ کال کی  د شاهی فرمان په اساس د حقوق او سیاسی علومو  د اکادمی په نامه را منځ ته شوه،  چه د همغه کال  د ثور د میاشتی په ۷ د ۲۵ محصلینو په قبولو سره په پل باغ عمومی کی د حبیبیی لیسی په تعمیر کی افتتاح شو، او ۵ نفرو استادانو په کی تدریس کاوه. په ۱۳۲۰ کال کی د اکادمی د ریاست په پیشنهاد او د صدارت په منظوری دغه اکادمی د حقوق او سیاسی علومو پوهنځی ته ارتقا وکړه او د تحصیل دوره  یی هم له دری کلنی څخه څلور کلنی ته لوړه شوه. د پوهنځی د اداری او تدریسی چارو د تنظیم لپاره په ۱۳۱۷ کال کی د استادانو له خوا یوه تعلیمات نامه جوړه اود اجراتو لپاره په کار واچول شوه. په دی تعلیمات نامه کی په ۱۳۲۳ کال  کی تعدیل راغی او د زده کړی دری لومړی کالونه د عمومی زده کړی او وروسته کال د اختصاصی زده کړو لپاره وټاکل شو. په هغه وخت کی پوهنځی دایمی کدرونه نه درلودل او درسونه یی د افتخاری استادانو له خوا ورکول کیدل. د پوهنځی استادانو د پوهنځی د باندی نوری دندی درلودی. په ۱۳۲۴ کال کی د لومړی ځل لپاره د اسیستانتانو سیستم را منځ ته شو، او بلاخره په ۱۳۲۶ کال کی د پوهنځی د ریاست په پیشنهاد او د لوړو مقاماتو په منظوری د علمی کادرونو مقرره جوړه شوه.

د پوهنځی په شروع کی محصلین د دولتی ادارو له خوا معرفی کیدل ولی په ۱۳۲۰ کال کی د لومړی ځل لپاره د ۱۲ ټولګیو فارغین پوهنځی ته جذب شول.

په ۱۳۲۳ کال کی د تعلیمات نامی له تعدیل وروسته په پوهنځی کی لاندی تدریسی څانګی جوړی شوی:

  1. د اداری او حقوق څانګه
  2. د اقتصاد او مالی څانګه
  3. سیاسی څانګه

وروسته په ۱۳۳۶ کال کی د لوړو مقاماتو د تصمیم له مخی پورتنی دری څانګی په لاندی دوه څانګو بدلی شوی:

  1. اداری څانګه (عامه خدمتونه)
  2. دیپلوماسی څانګه

په ۱۳۴۲ کال کی د دیپلوماسی څانګه په قضایی اوڅارنوالی څانګو بدله شوه چه تر اوسه پوری ادامه لری

په لومړیو کی د پوهنځی  سره هغو ترکی استادانو چه د بهرنیو چارو په وزارت کی یی د مشاوریت دندی درلودلی علمی مرستی کولی، وروسته بیا په ۱۳۳۹ کال کی پوهنځی د فرانسی د سربن پوهنتون سره د مرستی پروتوکول امضا کړ چه تر ۱۳۵۷ کال پوری یی دوام وموند. پوهنځی بیا هم له ځینو معتبرو پوهنتونو لکه د امریکا د واشنګتن پوهنتون او د فرانسی د لیون له پوهنتون سره د همکاری پروتوکولونه امضا کړل.

باید یاده ونه وکړو چه وروسته له ۱۳۲۴کال نه محصلینو ته لارښونه شوی وه چه باید له فراغت وروسته مونوګراف ولیکی چه تر اوسه پوری دا لړی دوام لری. په ۱۳۲۵ کال کی د حقوقو دری میاشتنی مجله تاسیس شوه چه بیا په ۱۳۳۰ کال کی په هره میاشت کی چاپ کیده چه تر اوسه پوری یی نشرات په وقفوی ډول دوام لری. په ۱۳۶۱کی د المان په مرسته د کریمنال تخنیک لابراتوار جوړ شو چه متاسفانه پس له څه مودی غیر فعال شو.