د اسپانوي ژبې ديپارتمنت

 

دغه ديپارتمنت په ۱۳۵۸ کال کې جوړ شو، چې د جوړېدو اصلي هدف یې د اسپانوي ژبې د متخصصينو روزنه  ده. په یوه خارجي ژبه باندې د محصلينو پوهېدل مرسته کوي، چې له مبدا ژبې نه مقصد ژبې ته کتابونه مقالې او آثار ترجمه کړي او برعکس خپله ژبه، ټولنه او ګران هېواد افغانستان نورو ته ور وپېژني. پر دې سر بېره د (            ) هېواد  له (         ) پوهنتون سره یوه همکاره څانګه هم ده. په دې ديپارتمنت کې دغه لاندې مضمونونه تدریس کيږي: د ژبې زده کړه، ژبپوهنه، د ادبياتو ترجمه.

شماره

شهرت

تخلص

رتبه علمي

تحصيلي درجه

ملاحظات

نوم

د پلار نوم

 

محمد کبیر

محمد وزیر

نظامي

پوهنمل

فوق لیسانس

 

 

ګل غوټی

میرزا محمد

وليزاده

پوهنمل

ماستر

 

 

سید سمیع

سید هاشم

مظفري

پوهیالی

لیسانس

 

 

فرشته

عبدالظاهر

ظاهر

پوهيالی

لیسانس