د پښتو ژبې او ادبياتو ديپارتمنت:

پښتو ديپارتمنت له دري ديپارتمنت سره یو ځای په کال ۱۳۲۳ لمريز کې جوړ شول او له ۱۳۳۵ کال وروسته مستقل شول او هر یو يې د یوه بېل ديپارتمنت په توګه رشد وکړ. تر هغو وروسته يې یو شمېر پياوړي فارغان ټولنې ته وړاندې کړل، چې ځينو يې د پښتو ژبې او ادب د پراختيا او ځينو نورو يې د هېواد په ښوونځيو کې د ښوونکو په توګه په دنده پيل وکړ. د د يپارتمنت بنسټيز درسي پروګرام داسې و: تشريحي ژبپوهنه، ادبي فنون، ادب تاریخ، فونولوژي او مورفولوژي.

د يپارتمنت استادان:

شماره

نوم

تخلص

علمي رتبه

تحصيلي درجه

کتنه

1

محمد صابر

خویشکی

پوهاند

ماستر

 

2

احمدشاه

زغم

پوهنوال

ماستر

 

3

یارمحمد

یزال

پوهنوال

ماستر

 

4

محمد رفیق

رفیق

پوهنوال

ماستر

 

5

محمد اجان

حقپال

پوهندوی

ماستر

 

6

محمد قسیم

چمتو

پوهندوی

ماستر

 

7

زرغونه

زیور

پوهندوی

ډاکتره

 

8

بخت میر

وزيري

پوهندوی

ماستر

 

9

محمد اسماعیل

یون

پوهندوی

ماستر

 

10

بایزید

اڅک

پوهنمل

ماستر

 

11

لعل پاچاه

ازمون

پوهنمل

ماستر

 

12

حبیب الله

جاج

پوهنمل

ماستر

 

13

اجمل

ښکلی

پوهنیار

ماستر

 

14

محمد انور

خيري

پوهنیار

ماستر

 

15

شاکره

 

پوهيالۍ

ماستر

 

16

نور الحیا

سادات

پوهيالۍ

ماستر

 

17

عادله

صافۍ

پوهيالۍ

ماستر

 

18

وسیع الله

احاسن

پوهندوی

ماستر

 

19

جمعه ګل

لورین

پوهندوی

ماستر