د تیاتر څانګه

د تیاتر څانګه د نورو رشتو تر څنګ به ۱۳۵۹ کال که مینځ ته راغله. د تیاتر څانګی اساسی موخه ځوان لوست کړي کادر په ننداریز رشتو کی لکه تیاتر رادیوتلویزیون او سینما کی روزل دي. په دغه څانګه کی ۱۰۰تنه نارینه ۱۲ تنه ښځینه چی د ټولو شمیر ۱۱۲ تنوته رسیږی په زدکړه بوخت دي.

له دغی څانګی څخه یو شمیر تکړه هنرمندان د ملک په سطح فارغ شوي چی یو شمیر یی د ښکلوهنرونو پوهنځی په علمی کادر کی او یو نور شمیر یی په کلتوری بنسټونو کی لکه رادیوتلویزیون، کابل تیاتر، افغان فلم او سینما کی په کار بوخت او ګمارل شوي دي.

په ۱۳۸۳ کال کی د دراماتیک هنرونو مرکز د دی څانګی تر څنګ مینځ ته راغی چی تر اوسه یی یو د بل په مرسته، استاذانو او محصلانو او د ګویته انستیتوت، د آلمان سفارت او کلتوری مرکز، امریکا، فرانسی

او انګلستان په مالی مرسته ۶ جشنواری په ملی سطح تر سره کړي. په دغه څانګه کی د اداکاری او کارګردانی (فرعی) څانګی شتون لري چی په دویم کال کی تقسیمات تر سره کیږي.

د تیاتر څانګی علمی کادر غړي

د تیاترڅانګه

نوم

د ردکری درجه

دنده

ملاحظات

پوهندوی محمد عظیم حسین زاده

MA

غړی

 

پوهنیار عبدالحق

MA

غړی

د څانګی آمر

پوهنیار سید سلیمان سنجر

BA

په مهاجرت کی

۱۳۹۴ اروپاته مهاجر شه

پوهنیار صلاح الدین سمندری

MA

غړی

 

 پوهیالی آمنه

BA

په مهاجرکی

۱۳۹۵ اروپا ته مهاجر شه

 پوهیالی پویا سید محمد

BA

د زکړی په جریان

ماستر په دوره بوخت

 

پوهیالی تهمینه

BA

غړی

 

 

 پوهیالی صمیم

BA

غړی

 

 

 پوهیالی هارون

BA

غړی