د فلم لیکولو او نمایشنامو څانګه

 

د لوړو زده کړو وزارت د استراتیژیک پلان  مطابق دغه څانګه په ۱۳۹۱ کال کې جوړ او په ۱۳۹۲ کال د ۸۰ تن جدیدالشمولانو په معرفی په فعالیت یی پیل وکړ  .

د فلم لیکولو او نمایش نامو د څانګې غړي

د فلم لیکولو اونمایشنامو څانګه

نوم

د زده کړې درجه

دنده

کتنې

پوهنیار فضل الاحد احدی

BA

غړی

 

پوهنیار شکیلا کابلی

BA

غړی

 

پوهیالی همایون بی ریا

BA

غړی

 

پوهیالی عارف بهرام

BA

غړی

 

پوهیالی رکن الدین

BA

غړی

 

 

پوهیالی جبیب سروش

BA

غړی

اوس مهال په قزا قستان کې د ماسترۍ  په زده کړه مصروف