داداری مرستیال

د پوهنتون  اداري مرستیال د ذیصلاح چارواکو د منظوري څخه وروسته په دندو ګمارل کیږي.

کابل پوهنتون دري مرستیالان لری.

اداری مرستیال، چې د پوهنتون ټول اداري، مالي او حسابي چارې د ده له نظر لاندې تر سره کیږي.

د دندو شرحه:

 1. د پیشبینی شویو اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ، ربع وار،کلنۍ کاري پلان تهیه او ترتیبول؛
 2. د پیشبینی شویو اهدافو د تحقق په موخه د اثرلاندې پرسونل اداره او رهبري کول؛
 3. دکاري کچې د اغېزمنتوب لپاره د مالي او اداري تګلارو جوړول؛
 4. د پوهنتون د مالي او اداري دندو او همدارنګه د نورو ټولو اداري کارونو تنظیم، څارنه او پر مخ وړل؛
 5. د عادي او پرمختیايي لګښتونو د تامین په موخه د بودجې ترتیب او په عملي کولو کې یې د اړوندو ادارو سره همکاري او څارنه؛
 6. په وزارت کې د عادي او پرمختیايي لګښتونو د تامین په موخه د بودجې څخه دفاع؛
 7. د مالي کال په نیمايي کې د عادي او پرمختیايي بودجې په برخو کې د ستونزو د حل به موخه د تدبیرونو نیول؛ (د بودجې د ویش پرمهال)
 8. د رڼې حساب ورکوونې پر مهال د نافذه قوانیونو او مقرراتو په رڼا کې د بودجې له لګښتونو څارنه؛
 9.  اړوندو امریتونو د اجرائیوي چارو د کارونو د چټکتیا له بهیر څخه څارنه؛
 10. په کابل پوهنتون کې د غوره خدمتونو د برابرولو په موخه د ټرانسپورټي، معلوماتي ټکنالوژي، د لېږد وسیلو ترمیم، بشري سرچینو، نشراتو او حفظ او مراقبت سیسټمونو څخه څارنه؛
 11. د شرایطو پوره کاندیدانو د استخدام لپاره د شارټ لست بهیر څخه څارنه او کنټرول؛
 12. د ادارې د پاکوالي چارو څخه څارنه او کنټرول او د نواقصو د لرې کول پر موخه د اړینو لارښوونو ورکول؛
 13. د مالي او اداري چارو مرستیالي د ډیټابېس د پرمختیا لپاره د اړینې پالیسي تګلارې جوړول؛
 14. د پوهنتون رییس ته په اداري، مالي او پلان جوړونې برخه کې اړین معلومات ورکول؛
 15. د کابل پوهنتون له پوهنځیو او نورو برخو سره د اداري کړنو د تسهیل او همغږي په موخه همکاري کول؛
 16. د پوهنتون د مالي توان او قانوني صلاحیتونو حدودو په پام کې نیولو سره د مالي سندونو منظور او اجرآ کول؛
 17. د نورو تصمیمونو د نیولو لپاره د مربوطه پرسونلو کنترول او ارزیابی کول.
 18. د نورو تصمیمونو د نیولو لپاره د پرسونل کنټرول او ارزونه.