رفیع الله صاحب زاده

 

 رفیع الله صاحب زاده

د تحصیل کچه: لیسانس

 

 

نوم :رفیع الله  

تخلص:صاحب زاده

د زیږیدو کال:1368

د زیږیدو ځای: کابل

د زده کړی درجه : لیسانس

علمی رتبه : ‍‍پوهیالی

په کدر کی د شمولیت کال :4139

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه : د الکترونیک فزیک د دیپارتمنت علمي غړی

خپاره شوی علمی آثار :

  • نلرم

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

  • یو اثر

چاپ شوی علمی مقالی :

  • نلرم

د تلیفون شمیره :    0787539799