فریبا احدیار

 

 فریبا  احدیار

د تحصیل کچه: ماستر

 

 

نوم : فریبا

تخلص: احدیار

د زیږیدو کال : 3135

د زیږیدو ځای :پروان

د زده کړی درجه : ماستر

علمی رتبه : ‍‍ پوهنوال

په کدر کی د شمولیت کال : 1381

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه : آمر دیپارتمنت نظری

غړیتوب په : د پوهنحی علمی شورا، د مجله نشراتی بورد، دنظم او دسپلین کمیته.

خپاره شوی علمی آثار :

  • 10 اثر

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

  • 1 اثر

چاپ شوی علمی مقالی :

  • 10 مقالی

د تلیفون شمیره :93782376260+

ایمیل: Fahadyar500@gmail.com