بلقیس حلیمی

 

بلقیس  حلیمی

د تحصیل کچه: ماستر

 

 

نوم : بلقیس

تخلص: حلیمی

د زیږیدو کال : 1360

د زیږیدو ځای : کابل

د زده کړی درجه : ماستر

علمی رتبه : ‍‍ پوهنیار

په کدر کی د شمولیت کال : 1385

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه :

غړیتوب په : د دیپارتمنت علمی شورا، د امتحاناتو کمیته ،E-Learningکمیته،دنظم او دسپلین کمیته.

خپاره شوی علمی آثار :

  • 1 اثر

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

  • 1 اثر

چاپ شوی علمی مقالی :

  • 3 مقالی

د تلیفون شمیره :    9370203520+

ایمیل: belqueshalimi@gmail.com