عاصمه شاداب

 

 عاصمه  شاداب

د تحصیل کچه: ماستر

 

 

نوم : عاصمه

تخلص: شاداب

د زیږیدو کال : 1360

د زیږیدو ځای : کابل

د زده کړی درجه : ماستر

علمی رتبه : ‍‍ پوهنیار

په کدر کی د شمولیت کال : 1385

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه :

غړیتوب په : د دیپارتمنت علمی شورا، د تضمین کیفیت کمیته، د E-Learning کمیته

خپاره شوی علمی آثار :

  • 1 اثر

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

  • 1 اثر

چاپ شوی علمی مقالی :

  •  3مقالی

د تلیفون شمیره :    +93700663630

ایمیل: asimashadab@gmail.com