د ښاغلی پوهاند خالقداد فیروزکوهي ژوند لیک

 

  • پوهاند دیپلوم انجنیر خالقداد فیروزکوهي په 1338 کال  کې د فیروزکوه (د غورمرکز) ښار اړوند د تسرقی علیاه کلی کې زیږدلی دی.
  • فیروزکوهي په 1346 کال د بادگاه منځنی ښوونځی کې ، په 1355 کال د سلطان علاوالدین غوری په لیسه کې شامل شوی دی، په کال 1359 کې د کابل پوهنتون ساینس پوهنځی کې شامل او په کال 1362 د لیسانس دیپلوم په عالي درجه واخیست.
  • فیروزکوهي په 1363 کال د ساینس پوهنځی د ریاضیاتو څانګه کې د استاد په صفت مقرراوپه  1365 کال د ماستری پروگرام کې شامل شوی، په کال 1367 د کابل پوهنتون څخه د ماستری دیپلوم تر لاس کړی ده او تر اوسه د استاد او د ریاضیاتو پوهنځی د ریاست مسئول په توګه دنده تر سره کوی.
  • پوهاند فیروزکوهي په ریاضیاتوکې 30 علمی آثار لری چی 25 آثار چاپ او نشر شوی او یو شمیرکتابونه په پښتو ژبه ژباړل شوی دي.
  • فیروزکوهي په اکادمیک فعالیتونو او د علمی آثارو په لیکولو کې د کابل پوهنتون ، اونورو پوهنتونونو اود دارالمعلمین د استادانو د لارښود استاد په توګه دنده تر سره کوي.
  • فیروزکوهي د ریاضی کتابونوپه (اوم - دولسم ټولګی) لیکلو کې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره لارښوونې اوګډون درلود.
  • فیروزکوهي په دری، پښتو او انگلیسی ژبو تسلط لری ، اوځینې علمي،ښوونیز او زیارتی سفرونه د پاکستان، آلمان اوسعودی عربستان هیوادونوته کړي دي.
  • فیروزکوهي متاهل ده،څلورزامن ، یوه لور او دوه ښایسته لمسیان د نرگس او نعمان په نومونو لري.