د سیسکو اکادمی CISCO ACADEMY :

  د ICT   انستیوت  د ICT د لیسانس پروګرام تر څنګ  د ای تی په برخه کې د هیواد د ځوانانو د ظرفیت او پوهې د لوړولو په خاطر ایجاد او تراوسه یی وکولای شو په دغه لاندې دریو پروګرامونو کې لکه  CCNA Discovery

  • CCNA 1 – Networking for Home and Small Business
  • CCNA 2- Working at Small – t- Medium Business or ISPC
  • CCNA 3 -Introducing Routing and Switching in the Enterprise
  • CCNA 4 -Designing and Supporting Computer Networks
  • CCNA Exploration
  • CCNA Exploration 1 – Fundamentals of Networking
  • CCNA Exploration 2 – Routing Protocols and Concepts
  • CCNA Exploration 3 – LAN Switching and Wireless
  • CCNA Exploration 4 – Accessing the WAN

 · IT Essential

۶۰۰ تنو څخه ډیرو ته یی زده کړه ورکړې ده . د سیسکو پروګرام یو له معیاری پروګرامونو څخه دي چې د ټولو شرایطو په پشپړولو او د معیاری امتحان په تیرولو سره  په انلاین ډول د سیسکو د مرکز ادارې له خوا د تایید سند صادریږي .