د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی انستیتوت دیپارتمنتونه

د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژيانستیتوت  د پنځو څانګو درلودنکې دي

1.      د تیلی کمیونیکشن دیپارتمنت تیلی کمیونیکیشن

2.      دIT دیپارتمنت

3.      د الکترونیک دیپارتمنت

4.      د ساینس دیبارتمنت

5.      د ژبې او بزنس کمیونیکیشن دیپارتمنت

د تیلی کمیوییکیشن او آی – تی  دیپارتمنتونه د هستوی دیپارتمنتونو له جملې څخه او درې نور دیپارتمنتونه د حمایوی اواساسی دیبارتمنتونو له جملې څخه دي.

 

ددې لپاره چې انستیتوت د ځوانانو لپاره یو تحصیلی نهاد دي په اوس مهال کې یوازي یو تحصلی پروګرام مخ ته وړي . او په پام کې په راتلونکې کې خپل پروګرانو نورهم پراخوالی ور کړي.اود  تیلی کمیونیکیشن او آی – تی څانګې برنامې توپیر شي .

 د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی انستیتوت استادان

د بشری نیرو د پراختیا او روزنې لپاره د علمی کادرونو د غړو و روزنئ ته توجو نه کول  او دهغوی تبدیلول له خپلواک عناصرو څخه و کټور عناصرته وپرته  د سازماندهي د  ډير والی څخه او عین حال کې د انکیزې ارتقا ورکول او ساتنه ٬ بدلون او نواوري امکان نه لري لایس رسي ګټور تلپاتی  پراختیا ته په لومړی پړوا کې د دغه پراختیا وو اړتیاته په باور لرلوسره  د علمی پلاوو د غړو  او د هیواد علمی ا و څیړنیزو پړیکړ کونکو ترمنځ  منحصردي دي  باندې منحصر دي و.  د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی انستیتوت  په پیژندنه سره خپل تدریجی کرونوسره دغه اړتیاوې د علمی کادرونو په پوره کولو سره لري کړیدي په اوس مهال کې د ۲۱ تنو په شمیر استادان د انستیتوت   پنځه څانګې کې د هیواد د اولادونود به روزنې باندې لګیا دي  

څانګه

نوم

د زده کړې درجه

 علمی رتبه

د تیلی کمیونیکیشن څانګه

احمد شاهپورسراج

لیسانس

پوهیالی

عبدالبصیر سهیل

لیسانس

پوهیالی

احمد عزیز عزیزی

لیسانس

پوهیالی

احمدزی احمدی

محصل ماستری

پوهیالی

حمیدالله ریاض

لیسانس

دپوهیالی کاندید

احمد نجیم نورزاد

لیسانس

دپوهیالی کاندید

د آی – تی (IT) څانګه

عبدالجمیل نوری

محصل ماستری

پوهیالی

سویتا جلال

محصل ماستری

پوهیالی

نجیب الله شمس

لیسانس

د پوهیالی کاندید

احمد رامین رحیمی

ماستر

د پوهیالی کاندید

محمد حنیف غرنی

لیسانس

د پوهیالی کاندید

غلام سنایی غزنوی

د  ماستری محصل

د پوهیالی کاندید

عبدالرشید احمدی

لیسانس

د پوهیالی کاندید

د ساینس څانګه

محمد طاهر خوگیانی

ماستر

 

سعد الله رضایی

لیسانس

 

امین الله حلیمی

لیسانس

 

سومیه مقصودی

لیسانس

پوهیالی

د الکترونیک څانګه

فدا محمد احمدزی

لیسانس

 

فیض الله حفیظی

ماستر

 

 ژبې او د کمیو نیکشن دیپارتمنت

صدیقه آرس

لیسانس

 

عبدالهادی راشد

لیسانس

پوهیالی