دانستیتوت د شپه غالي ودانۍ

د مخابراتي او معلوماتي تکنالوژۍ انستیتوت یو درې پوړيزه شپه غالی لري.چې ۱۷۰ کسه زده کړیالان پکې ځایږي،دغه شپه غالی د استوګنیزو وسایلو سربیره د ودانۍ د ګرمېدو وسایل هم لري.