د لابراتوارونو ودانۍ

د انسیتیتوت د لابراتوارونو ودانۍ هم په درې پوړریزه وداني کې جوړ شوې دي چې د لسو لابراتوارونو په شمیر سره لکه د انالوګ او دیجیتل لابراتوار ٬  ،  مایکروکنترولرو  و مایکروپروسسر، د انرژی  سیستم لابراتوار، نوری کیبل لابراتوار  ، د کمیونیکیشن او  وایرلس لابراتوار ٬ د سویچینگ او PBX،  لابراتوار٬د آنتن لابراتوار ، د ژبې لابراتوا ، او د IT   لابراتورا شتون لري هریو ددغه لابراتوارو څخه په یو شمیر ډیرو مجهز وسایلو  او کمپیوټرونو باندې سمبال  دي .