د انستیتوت استراتیژی ا :

 دمخابراتی او معلوماتی تکنالوژی په استراتیژیک فکر   کې د صنعتی سکتورونو ٬ دولتی او غیر دولتی موسسو او ادارو  د کار مارکیت او د ټولنې د پراختیا د اړتیاوو په پام کې نیولو سره دغه لاندې  موارد شامل دي  :

· لاس رسۍ د تدریس بهترینو طریقو  ته

·  د تخصصی او مسلکی کورسونو دایرول د صنعتی سکتور د اړتیاوو پراساس

· د تکنالوژی  ساینس او علمی  څیړونو په برخه کې هڅول ٬ تشویق ،  تقویت اوحمایه

 · د لیسانس او د مافوقو لیسانس  د زده کړو د برنامې پراختیا  

·  د انستیتوت د ولایتی شعبو پراختیا