جوړښتونه

د دې پوهنځي په تشکيل کې رياست، معاونيت، پنځه څانګې او تدريسي مديريت راځي. په تدريسي مديريت کې پر تدريسي مدير سربېره دوه کارمن، يو کتابګر، کمپيوټرکار او څو نور کسان کار کوي.