د فارمسیوتیک څانګه

 

په عمومی توګه فارمسیوتیک د درملیزو شکلونو ( دوایی اشکالو)  فورمولیشن، تولید، ثبات(پایداری) او موثریت څیړي. په فارمسیوتیک کی لاندینی موضوع ګانی په پراخه ډول څیړل کیږي.

  • د درملیزو شکلونو د جوړونی لپاره په لازمه فزیکو کیمیاوی اصولو پوهیدل
  • د درملیزو شکلونو جوړونه او فورمولیشن
  • د درملیزو شکلونو تولید د لابراتوار او صنعت په کچه
  • له درملیزو شکلونو څخه د مایکرواورګانیزمونو مخنیوی او له منځه وړنه

ددی څانګی اساسی موخه د درملو د فورمولیشن او او تولید څرنګوالی او د درملیزو شکلونو ارزونه  لابراتوار او صنعت په سطح ده. دا څانګه لاندی موضوع ګانی تدریسوي

د درملیزو شکلونو (جامد، نیمه جامد، مایع او غاز) په اړوند اساسی فارمسیوتیکي عملیی، د درملیزو شکلونو د جوړونې لپاره ضروري محاسبې، بیوفارمسیوتیک، د فارمسی صنعت، د درملو د تهیی او تدارک اداره کول او طبی تجهیزات

د فارمسیوتیک د څانګې د استادانو لست

شمیره

د استاد نوم

علمی رتبه

د زده کړې درجه

څانګه

1

گلالی بابک

پوهنوال

لیسانس

فارمسیوتیک

2

آقا محمد ژکفر

پوهنمل

ماسټر

معاون پوهنحی "فارمسیوتیک"

3

محمد کریم حیدر

پوهنمل

دوکتورا"ترکیه"

فارمسیوتیک

4

ویس الدین بدری

پوهنیار

ماسټری"فرانسه"

فارمسیوتیک

5

امینه احمدی

پوهیالی

لیسانس

فارمسیوتیک

6

عظیم الله ستانگزی

پوهیالی

لیسانس

فارمسیوتیک

 

 د فارمسوتیک د څانګې د اړوندو کورسونو د کود نمبرونو لړلیک