د زده کړې نصاب

 

First semester

 

2nd semester

No.

subjects

lecture

practical

 

No.

subjects

Lecture

Practical

1

History of Afghanistan

2

 

 

1

Foreign Language

4

 

2

Foreign Language

4

 

 

2

Inorganic chemistry

4

2

3

Mathematics and pharmacy statics

6

 

 

3

Biology

4

2

4

physics(optics, electric, thermodynamic)

6

 

 

4

organic chemistry

4

2

5

Biology(cellular)

6

2

 

5

anatomy and physiology

4

2

6

General chemistry

6

2

 

6

physical pharmacy

6

 

7

Islamic

2

 

 

7

Islamic

2

 

total

32

4

 

total

28

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

third semester

 

4th semester

No.

subjects

lecture

practical

 

No.

subjects

Lecture

Practical

1

Physical Pharmacy

4

 

 

1

Foreign Language

4

 

2

Organic Chemistry

4

2

 

2

Analytical Chemistry(qualitative)

4

2

3

Foreign Language

4

 

 

3

Pharmacuetic

6

2

4

Anatomy and physiology

4

2

 

4

Instrumental analysis

6

2

5

Botany

6

2

 

5

Computer

2

2

7

Islamic

2

 

 

6

Islamic

2

 

total

24

8

 

total

24

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5th semester

 

6th semester

No.

subjects

lecture

practical

 

No.

subjects

Lecture

Practical

1

Pharmacognosy I

4

2

 

1

Pharmacognosy II

4

2

2

Pharmaceutical chemistry

6

2

 

2

Pharmacuetic III

4

2

3

Pharmacuetic II

4

2

 

3

Microbiology

4

 

4

pathophysiology and therapeutics

4

 

 

4

Pharmacology I

4

w/o

5

Biochemistry

4

2

 

5

Pharmaceutical chemistry

4

2

6

microbiology

4

2

 

7

Biochemistry

4

2

total

26

10

 

total

28

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7th semester

 

8th semester

No.

subjects

lecture

practical

 

No.

subjects

Lecture

Practical

1

Pharmacuetic IV

4

2

 

1

Nutrition

6

 

2

Immunology

6

 

 

2

Pharmacology

6

2

3

Toxicology

4

 

 

3

Hygiene

4

 

4

Pharmaceutical chemistry

6

2

 

4

Medical supply and equipment

2

 

5

parasitology

4

2

 

5

First medical aid

4

2

6

Pharmacognosy II

4

2

 

6

Toxicology

6

2

total

28

8

 

total

28

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9th semester

 

10th semester (clerkship)

Pharmacy section

 

Pharmacy section

No.

subjects

lecture

Practical

 

No.

subjects

Weeks

 

1

Drug management and supply

4

 

 

1

Manufacturing Pharmacy

6

 

2

Industrial pharmacy

6

 

 

2

Pharmacy management

2

 

3

Drug Control

6

2

 

3

Quality control including plant products

4

 

4

Pharmacology (rational use of drug)

4

2

 

4

Pharmacology (hospital)

4

 

Total

24

4

 

Total

16 weeks

 

Clinical biology section

 

Clinical biology section

1

Clinical biochemistry and hematology

4

2

 

1

Clinical biochemistry

4

 

2

Medical Mycology

4

2

 

2

Parasitology

3

 

3

Microbiological

4

2

 

3

Bacteriology

3

 

4

Food control and analysis

4

2

 

4

Mycology

2

 

5

Drug management and supply

4

 

 

5

Food analysis

4

 

Total

20

8

 

Total

14 weeks