دکابل دپو هنتون د فارمسي د پوهنځي د ریس ښاغلي پوهاند محمد نیسم صدیقی بیوگرافی

 ښاغلی پوهاند محمد نسیم صدیقی د ۱۳۳۱ کال د کب په ۲۱  چې د ۱۹۵۵ د مارچ ۱۱ سره سمون لري د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقی کې زیږیدلی دی. د ۱۳۴۰ څخه تر ۱۳۴۷ پوری یی متوسط او ابتداییه زده کړې د محمود راقی په متوسطه ښو نځي کې، د ۱۳۴۸ څخه تر۱۳۵۱ هجری لمریز کال پوری یی د ثانوی دوری زده کړی د کاپیسا په مرکز د محمود راقی په عالی لیسه کی پای ته رسولي دي. په ۱۳۵۵ کال د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي څخه فارغ شوی دی په ۱۳۵۷ کال کې د نوماند پوهیالی او په  ۱۳۵۸ کال یی د پوهیالی اصلې رتبې ته ارتقاوکړه.

کاري تجربې :

د 1358کال څخه تر  1363  د پروفیسور د اسیستانت په توګه  (د پوهنیار رتبه )

د 1363 کال څخه تر 1369 دپوهنمل رتبه

د1369 کال څخه تر  1375 پوهندوی

د 1375 کال څخه تر  1384 پوهنوال

د 1391  کال د تلې د  لومړی نیټی څخه یی د پوهاندۍ علمی رتبی ته ترفیع کړی ده.

برسیره پر دی د ۱۳۸۶ کال د وږی د میاشتی څخه را پر دی خوا تر اوسه پورې در فارمسي د پوهنځی د ریس په توګه دنده سرته رسوي.

په ملی او نړیوالو سیمینار نو ا وسمپوزیمونو کې ګډون

  •  د summer school   learning courseپه پروګرام کې ګډون د المان هیوادپه دوزولضدور کې  (2002)
  • Training fresh course جاپان د کیوتو یونیورستی (2005)
  •  د عمان په هیواد کې  د هیوادونو په تعلیمی نړیوال کتنهانس کې ګدون
  •  د صحت عامې وزارت په ټولو سیمنارونو کې ګډون.
  •  د کرنې وزارت
  • د فارمسی د امور عمومی ریاست
  •  د کابل طبی پوهنتون