موخې

د فارمسي پوهنځی د علمی او مسلکی کادرونو د روزلو او د لاندنیو موخو سر ته رسولو لپاره تاسیس شوی دی .

الف.  د عصري ٬ علمي او تخنیکي کړنلارو په اساس د درملو د کنترول ، توزیع ٬ تولید ٬ تورید په ادارو کې فعاله برخه اخیستل .

ب.د درملو تدارک او  عملي رسونه، د فارمسي ساتنې، د درملو معلوماتی سیستم او د قوانینو جوړول .

ج.   د دولتي، ښاري او د روغتونونو د درملتونونو د فني او مسلکي چارو پر مخ وړل.

د.د کلینیکي بیولوژی د معاینو سرته رسول او د ډاکترانو سره د لابراتواری معاینو په تحلیل او شننه که مرسته کول.

ه. د غذایی محصولاتو او ارایشی موادو د شننې په لابراتوار کې د غذایی محصولاتو او ارایشی موادو کیفی تحلیل او شننه.

ز.د هیواد د طبی بوټو مطالعه او څیړنه، د دغو بوټو څخه د ګټو اخیستو او بازار ته په سمه توګه د وړاندی کولو لپاره د تګ لارو پلټل او په پایله. کی د دغو محصولاتو په خرڅلاو او استعمالولو سره د هیواد  ملي او اقتصادي پرمختګ.