صدیق الله رشتین

صدیق الله رشتین

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهنمل

دزیږیدلی کال:1364

دزیږیدلی ځای: لوگر

 رسمي ماموریتونه:

د هایدرومتیورولوژی دیپارتمنت استاد، عضوی د پوهنځی د علمی شورا غړی، عضو کمیته د پوهنځی او دیپارتمنت د نظم دسپلین عړی او د پوهنځی د IT مسول. 

چاپ شوی علمی آثار :

 • تاثیرات تغییرات اقلیمی بالای منابع آّب افغانستان
 • تاثیرات تغییرات اقلیمی بالای آب و اوضاع اقتصادی مردم در ساحه فوقانی کابل
 • رژیم هایدرولوژیکی در ستیشن های هایدرولوژیکی تنگی غارو، شوخی و دکه
 • بندها آبی و توسعه پایدار منابع آب
 • مدیریت آب در افغانستان
 • د کابل سیند حوزه ته یوه کتنه
 • تاثیرات زهکشی بالای محیط زیست
 • روش های اندازه گیری جریان آب در افغانستان
 • رژیم بارندگی ستیشن میدان هوایی
 • بحران آب در افغانستان
 • آسیب پذیری مدیریت منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی
 • کمبود آب در افغانستان

چاپ ته آماده اثار :

 • مجموعه حل مسایل هایدرولوژی
 • اهمیت آب از دیدگاه قران
 • رژیم هایدرولوژیکی ستیشن سنگ نوشته
 • رژیم بارندگی ستیشن جلال آباد
 • رژیم حرارتی ستیشن جبل السراج
 • منابع آب افغانستان

 

اړیکی شمیره: 0093708031301

برښنا لیک: sediqullah_reshteen@yahoo.com