سید بهادر اکبر میر

سید بهادر اکبر میر

دتحصیل کچه: ماستر

 

علمی رتبه: پوهنوال

دزیږیدلی کال:1364

دزیږیدلی ځای: کابل

رسمي ماموریتونه:

استاد په کابل پوهنتون کښی، استاد په ننګرهار پوهنتون کښی، دپوهنتون علمی شورا عضو، دجیولوجی دیپارتمنت آمر، دتقرر او انفکاک رییس، در انسجام او اکادمیک امور عمومی رییس.

چاپ شوی علمی آثار :

18 علمی مقالی جیولوجی، پتروگرافی، جیوشیمی ، منرالوجی، و جیولوجی محیط زیست په بخشو کښی، جبولوجی محیط زیست کتاب لمړی جلد .

چاپ ته آماده اثار:

۲ علمی مقالی.

ایمیل:   akbarmir06@yahoo.com

شمارۀ تماس:  ۰۷۰۰۱۵۹۹۳۱