تاريخچه

کمپیوتری علوم لکه معلوماتی  تکنالوژی ،معلوماتی سیستمونه،پروگرام لیکنه او نور د طبیعی علومو،اجتماعی علومو،طبی علومو،نظامی علومو او خاصتا په اقتصاد،کرهنه،امنیت او سوونی او روزنی په برخو کی زور بدلونونه منځته راوړي دي. داوسنی پرمختگونوعامل معلوماتی  تکنالوژی  ده چی ټول نړۍ یی په يو کوچنی کلۍ بدل کړی دی د دغه پوهنخۍ منځته راتلل د هیواد د اړتیا وو او پراختیاوو لپاره یو با ارزښت ګام دي او د کانکور  آزموینې د ډیرو داوطلبانو په منلو سره د باکیفیتو  لوړو زده ګړو په وړاندې کولو سره د کابل پوهنتون خپل کړي وعدې پوره کوي.

د کمپیوټرساینس پو هنځۍ د ۱۳۸۷ کال په دوهمه  نیمایی کې د یومستقل پوهنځۍ په توګه د لوړو زده کړو وزارت د مخکنۍ استراتیژیک پلان  په اساس د ملی کادرونود روزنی، د کمپیوټر ساینس رواجول د عصر او زمان په غوښتنه،د کمپیتر ساینس بداینه او د یو ښه بنسټ په توګه د لیسانس څخه د لورتحصیلات د پاره د کابل پوهنتون په چوکاټ کې تاسیس شوه . دغه پو هنځي د ساینس پو هنځي د کمپیوترساینس دیپارتمنت د  ارتقا څخه چې په ۱۳۷۶ کال په پسرلی کې رامنځنه شوې وه، جوړه شوه. 

د زده کړې دوره په دغه پوهنځۍ کې اته سمسټر دي چی د لمړی دوکالو په څلورو سمسټرو کې عمومی درسونه او  دوو وروستنی کالو په څلور و سمسټرو ځانګړي درسونه په دریو ځانکړیو څانګو کې ( پروګرام لیکنه ٬ معلوماتی تکنالوژی  او معلو ماتی سیستمونه ) د سمټر په سیستم تدرس کیږي په دغه پوهنځي کی تدریس په دری او انګلسی ژبو دی او ټول عملی او نظری تدریس د عصر تکنالوژي نه په گته اخستلو سر ته رسیږي .په دغه پوهنځي کې درسی نصاب د نړیوال معیارونوپه اساس د استادانو او نړیوالو ملګرو له خوا په ستندرد ډول جور شوی. د څلورم ټولګۍ هر محصل د مونوګراف (پروژه)  په لیکلومجبور دي.

برسیره پردی ددی پوهنځۍ درسی کتابونه د وخت په غوښتنه اوستندرد دي. په دغه پوهنځي کې  فارغینو ته د ډیپلوم سربیره د نړیوالو شبکو سرټیفیکیت هم ورکول کیږي. د سیسکو سمیز اکادمی ددغه پوهنځۍ یو له فعالو پروژو څخه دی چې د سیسکو اته اکادمیگانی د مزار شریف ٬ هرات ٬ خوست ٬ ننګرهار ٬ ښځو وزارت ٬ معلوماتی تکنالوژی او مخابراتو وزارت٬ د کابل پوهنتون او تعلیم تربیه په پوهنتون کې ایجاد کری دي. په همدغه سمیز اکاد می کې د اړوند اکادمیو ترینران روزل کیږي اوله همدی ځای څخه کار ته ګماړل کیږي. دغه پو هنځۍ د هندوستان هیواد د ډهلی  پوهنتون ٬ د المان هواد تخنیکی پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتو د ماریلند ٬ کالګیت او واشنتګن پوهنتونوسره او داخلی پوهنتونونوسره لکه پولیتخنیک ٬ شیخ زاید ٬ ننګرهار٬ او د غزنی د لوړوزده ګړو سره اکادمیکی اړیکې لري.