د استادانو پروفایل

عبدالولید سالک

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت:  خاوری پوهنی او ابولګونی

بيشتر...