د افغانستان د چاپيریال ساتنی مرستندوی مرکز- د کرنی پوهنځۍ

(دهیواد په سطحه د چاپيریال په برخه کښی پخوانی مطالعاتی مرکز)

پرانیسته: ۱۸ تله ۱۳۷۸ کال

۱۰ اکتوبر۱۹۹۹

 

نوموړی مرکز ددی لپاره جوړ شویدی ترڅو دی ته زمینه مساعده کړی چه د طبیعی شتمنیو لکه څړځایونو، ځنګلونو، وحشی ژویو، نباتاتو، د ولاړو اوبو ایکوسیستمونو، جبه زاره ځمکو، اوبه،خاوره او هوا چه د حیاتی او اقتصادی ارزښت درلودونکی دی ښه او موثره ګټه واخیستل شي. په  ښونځیواو پوهنتونونو کښی د چاپیریال په برخه کښی د زده کونکو دظرفیت لوړول،د ایکولوژیکی پرابلومونولکه (د اوزون د طبقی تخریب،د بایوسفیر تودیدل،د حیواناتو او نباتاتو انقراض) په برخه کښی د څيړنو او مطالعاتو ترسره کول. همدارنګه د خلکو خبرتیا او د موسساتو د توجه جلبول ترڅو د افغانستان د ژوند چاپيریال و ساتل شی، ددی مرکز له مهمو موخو څخه ګڼل کیږي.

کړنی

 1. په افغانستان کښی د غذایی موادو د کموالی په هکله د علمی کنفرانسونو جوړول.
 2. په افغانستان کښی د څښلو د اوبو کموالی او د دی  ستونزی د حل لپاره د لارو موندلو په هکله د علمی کنفرانس جوړول.
 3. د محمد صدیق مخترع د لمری انرژی څخه ګټه اخیستونکو وسایول نندارتون.
 4. د چاپیریال په نوم د مجلی خپرول
 5. د چاپيریال د نړیوالی ورځی لمانځل
 6. د سلګونو رضاکارانه کارونو ترسره کول
 7. د چاپيریال خوښونکو د انجمن جوړول
 8. د چاپیریال په هکله د لسګونو علمی لکچر نوټونو او اثارو خپرول
 9. له کول حشمت خان څخه د محصلینو روزنه

راتلونکی پلان

 1. د چاپیریال ساتنی د دیپارتمنت جوړول بیاوروسته پوهنځۍ،بیاپوهنتون یا د یولوی څيړنیز او مطالعاتی مرکز جوړول.
 2. د اړونده موسساتو او ادارو سره نږدی همکاری
 3. د نباتی بڼ او د وحشی ژویو د پارک جوړول
 4. د چاپیریال په هکله د معلوماتو وړاندی کول،ملی پارکونو، ساتل شویو سیمواو وحشی ژویو ته توجه کول،