موخې

د دی پوهنځۍ موخه د کرنې او مالداری د سکتور د عصری کولو لپاره، په ځانګړو او د اړتیا وړ څانګو کښې د علمی او ملی کدرونو روزنه ده ترڅود کرنی حاصلات لوړ او دافغانستان د ملی اقتصاداو خلکو په هوساینه کښی رول ولوبوی.

د پورتني ماموریت د سپيناوی لپاره کولای شو له لاندی موخو څخه یادونه وکړو:

  1. په نویو او معیاری لارو سره د زده کړی د خدمتونو وړاندی کول.
  2. په اړونده څانګو کښې د استادانواو محصلینو لخوا د علمی څيړنو ترسره کول.
  3. د کرنی د سکتور د مینه والو د اړتیاد پوره کولو لپاره د علمي  لیکنو،علمی او مسلکی سمینارونو او نورو اکادمیکوپروګرامونو ترسره کول.