تاریخچه

د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځۍ د هیواد یوه له پخوانیو او معتبرو پوهنځیو څخه ده. چی له نن نه ۵۵ کاله وړاندی په ۱۳۱۵ لمریزکال کښې یې د تهداب ډبره د کابل پوهنتون په چوکاټ کښي کیښودل شوه او په کال ۱۳۱۸ کښی یی ۹ کسه فارغان ټولنی ته وړاندی کړل.

د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځۍ د خپل ژوند په لمړنیو شپوورځو کښې په دریو اختصاصی   څانګو کښی(نباتي علوم،حیوانی علوم او کرنیزاقتصاد) د لیسانس په سویه متخصصین روزل. وروسته بیا نوموړی پوهنځۍ د اتو(اګرونومی،حیوانی علوم، حفاظه،کرنیزاقتصاد،هارتیکلچر،ځنګلداری او طبیعی زیرمی، دخاوری پیژندنه او اوبو لګونی او بایو تکنالوژی) څانګو درلودونکی شوه.

د کرنې پوهنځۍ له شروع څخه تر۱۳۵۴ لمریز کال پوری له وایومنګ او نبراسکاامریکایی پوهنتونونو  او له۱۳۶۷ لمریز کال څخه تر۱۳۷۱لمریز کال پوری له UNDP اوFAO سره تړلی وه.

د کرنی پوهنځی په ۱۳۷۱ کال کښی له ۶۰ څخه ډیر استادان درلودل چی ډیرو یې په معتبروامریکایی، اروپایی او شوروی اتحاد پوهنتونونو  کی د ماستر او ډاکټر په سویه زده کړی کړی وی.