د فزیکی کیمیا څانګه

د فزیکی کیمیا څانګه د کیمیا د پوهنځی یو له مهمو څانګو څخه دی، چی په کال ۱۳۹۵ کی د کیمیا د پوهنځی د تاسیس سره رسماْ کار یی پیل کړ. دا څانګه دوه لابراتوارونه لری، چی  یو یی د محصلینو د عملی کارونو لپاره او بل یی د تحقتیقی لابراتوار دی.  نوموړی لابراتوارونه مخکی د ساینس پوهنځی د کیمیا څانګی به چوکاټ کی کار کولی، چی ددی څانګی لابراتوار په کال ۱۳۴۰ کی تاسیس شوی وه. په دی لابراتوارونو مختلف کیمیاوی مواد په فزیکی ډول تشخیص کیږی.

ددی څانګی یو له مهمو موخو څخه د استادانو او متخصصانو روزل  د تدریس او په تولیدی او صنعتی موسسو کی  د تخصصی کارونو لپاره دی. په دی څانګه کی سربیره پر لابراتوارونو چی د محصلینو د عملی کارونو لپاره اختصاص شوی، د تحقیق لپاره هم لابراتوار شتون لری.

فزیکی کیمیا څانګه ۴ استادان لری، چی ۲ استادان یی د ماسټر په سویه او ۲ یی لیسانس دی.

هغه مضمونونه چی په دی څانګی کی تدریس کیږی لکه، فزیکی کیمیا، ترمودینامیک، الکتروشیمی، فزیکو کیمیاوی میتودونه، سپکتروسکوپی، کوانت کیمیا، ساختمان مالیکول، فزیکل فارمسی.