د عضوی کیمیا څانګه

د عضوی کیمیا څانګه د کیمیا د پوهنځی یو له مهمو څانګو څخه دی، چی په کال ۱۳۹۵ کی د کیمیا د پوهنځی د تاسیس سره رسماْ کار یی پیل کړ. دا څانګه دوه لابراتوارونه لری، چی  یو یی د محصلینو د عملی کارونو لپاره دی او بل یی د تحقیق کولو لابراتوار دی، چی په دی لابراتوارونو کی مختلف عضوی مرکبونه سنتیز او تشخیص کیږی.

ددی څانګی یو له مهمو موخو څخه د استاذانو او متخصصانو روزل  د تدریس او په تولیدی او صنعتی موسسو کی  د تخصصی کارونو لپاره دی.

د عضوی کیمیا څانګه ۵ استادان لری، چی یو استاد د دوکتورا په سویه، ۳ نور در ماسټر په سویه او یو یی لیسانس دی.

هغه مضمونونه چی په دی څانګی کی تدریس کیږی لکه، الیفاتیک کیمیا، اروماتیک کیمیا، هیتروسکلیک کیمیا، بیوشیمی، ملونه مواد، او طبیعی مواد دی.