د تحلیلی کیمیا څانګه

د تحلیلی کیمیا څانګه د کیمیا د پوهنځی یو له مهمو څانګو څخه دی، چی په کال ۱۳۹۵ کی د کیمیا د پوهنځی د تاسیس سره رسماْ کار یی پیل کړ. دا څانګه دوه لابراتوارونه لری، چی  یو یی د تحلیل مقداری کیمیا لابراتور دی او بل یی د تحلیل توصیفی کیمیا لابراتور دی. نوموړی لابراتوارونه مخکی د ساینس پوهنځی د کیمیا څانګی به چوکاټ کی کار کولی، چی د تحلیل مقداری کیمیا لابراتوار په کال ۱۳۲۳ کی او تحلیل توصیفی لابراتوار په کال ۱۳۲۴ کی تاسیس شوی وو. په دی لابراتوارونو کی د مختلفو دولتی او عام المنفعه پروژو لپاره صنعتی، معدنی او عمرانی مواد تحلیل او تجزیه کیده.

ددی څانګی یو له مهمو موخو څخه د تدریس او په تولیدی او صنعتی موسسو کی  د تخصصی کارونو لپاره د استاذانو او متخصصانو روزل  دی. په دی څانګه کی سربیره پر لابراتوارونو چی د محصلینو د عملی کارونو لپاره اختصاص شوی، د تحقیق لپاره هم لابراتوار شتون لری.

تحلیلی کیمیا څانګه ۴ استادان لری، چی ۳ استادان یی د ماسټر په سویه او یو یی لیسانس دی.

هغه مضمونونه چی په دی څانګی کی تدریس کیږی لکه، تحلیل توصیفی کیمیا، تحلیل مقداری کیمیا، د ځمکی پیژندنی پوهنځی لپاره تحلیل توصیفی کیمیا، د ځمکی پیژندنی پوهنځی لپاره تحلیل مقداری کیمیا، د فارمسی پوهنځی لپاره تحلیل توصیفی کیمیا، او د فارمسی پوهنځی لپاره تحلیل مقداری مضمونونه تدریس کیږی.