اعلانونه

 • دآلمانی څانګی دکادری بست په اړه د ژبو او ادبیاتو پوهنځي خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د ژبواو ادبیاتو پوهنځي د آلمانی څانګې یو خالي بست اعلان کړی دی په شرایطو برابرکسان چې ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۵/۸ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۶/۸ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست ته وسپاري....

 • د سیول او میخانیک څانګی دکادری بست په اړه د انجنیری پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د سیول او میخانیک څانګې دوه خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د لیسانس ،ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۵/۸ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۶/۸ نیټې پورې د کابل پوهنتون...

 • دترکی څانګی دکادری بست په اړه د ژبو او ادبیاتو پوهنځي خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د ژبواو ادبیاتو پوهنځي د فرانسوی څانګې یو خالي بست اعلان کړی دی په شرایطو برابرکسان چې لیسانس، ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۵/۱۴ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۶/۱۴ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست...

 • د کادري بست په اړه دروانشناسی پوهنځۍ خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د روانشناسی پوهنځۍ دپلان او پالیسی د څانګې او روان شناسی څانګې دوه خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۵/۱۲ نیټې پورې...

 • د مهندسی څانګی دکادری بست په اړه د انجنیری پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د مهندسی څانګې دوه خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د لیسانس ،ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۵/۱ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۵/۱۰ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست ته...

 • د نقاشی څانګی دکادری بست په اړه د ښکلو هنرونو د پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشی څانګې یو خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۵/۱ نیټې څخه تر۱۳۹۹/۶/۱ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست ته...

 • د ژورنالیزم څانګی دکادری بست په اړه د ژونالیزم پوهنځي خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د ژورنالیزم څانګې يو خالي بست اعلان کړی دی په شرایطو برابرکسان چې د ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۴/۱ تر ۱۳۹۹/۶/۱ پورې د کابل پوهنتون ریاست ته وسپاري.

 • د محاسبه څانګی دکادری بست په اړه د اقتصاد پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د محاسبه څانګې یو خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې دلیسانس، ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۴/۲۸ نیټې څخه تر ۱۳۹۹/۵/۴ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست ته...

 • دپریکلینیک او د خواړوحفظ الصحې ټیکنالوژي څانګی دکادری بست په اړه د وترنرۍ د پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون دوترنرۍ پوهنځى دپری کلنیک د فزیولوژی مضمون په برخه کی یو خالی بست او د خواړوحفظ الصحې ټیکنالوژي څانګې دوه بست خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د ماسترۍ , دوکتورا او یا (DVM) سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د...

 • دفوتوګرافی څانګی دکادری بست په اړه د ښکلو هنرونو د پوهنځی خبرتیا!

  کټه ګورۍ: عمومي

  د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي دفوتوګرافی څانګې یو خالي بست اعلان کړی دی. په شرایطو برابرکسان چې د لیسانس،ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له ۱۳۹۹/۴/۲۵ نیټې څخه تر۱۳۹۹/۵/۱۰ نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست...

پاڼه 1 از 25