د پراختیا او انکشاف مدیریت څانګی دکادری بست په اړه د عامهْ اداری اوپالیسی پوهنځی خبرتیا!

د کابل پوهنتون  دعامهْ اداری اوپالیسی پوهنځي  دد پراختیا او انکشاف مدیریت څانګې یوخالي بست اعلان کړی دیپه شرایطو برابرکسان چې دلیسانس، ماسترۍ او دوکتورا سند ولري، خپل غوښتنليک، تحصیلي اسناد او د نمرو کاپي له  ۱۳۹۸/۱۱۰/۱۴  نیټې څخه تر  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹نیټې پورې د کابل پوهنتون ریاست ته وسپاري .