بیوگرافی مختصرپوهاند دوکتور ودیرصافی رئیس مرکزملی آموزش حقوقی - پوھنتون کابل

بیوگرافی مختصرپوهاند دوکتور ودیرصافی رئیس مرکزملی آموزش حقوقی

 

 

Email: safiwadir@yahoo.com.au

Phone: 00 93799397758 93 00  , 700200593

 

 

پوهاند دوکتور ودیر"صافی" در 5 جدی سال 1327 در ولایت کابل تولد شده که دارای تحصیلات ذیل میباشد :

 •              درسال 1346 فارغ صنف دوازدهم لیسه عالی غازی میباشد.
 •             درسال 1349  از بخش ژورنالیزم پوهنحی ادبیات ومنابع بشری پوهنتون کابل فارغ گردیده .
 •             درسال 1353  ماستری خود را دربخش روابط بین الملل ازپوهنتون چارلس پراگ , چکسلواکیا گرفته .
 •            درسال 1355 دوکتورای  خود را دربخش حقوق بین الملل وعلوم سیاسی از پوهنتون چارلس پراگ , چکسلواکیا گرفته.

 

           تصدیق نامه ها (certificates  ):

 • 1383 مرکز تریننگ قضایی مصر.
 • 1382 سمینار " آموزش از راه دور" توسط سازمان بین المللی انکشاف حقوق.
 • 1379 سرتفیکیت III مطالعه عالی زبان انگلیسی در نوشته کردن و صحبت کردن.
 • 1378  سرتفیکیت کارنامه ها در رهبری اجتماعی.

البته قابل یاد آوری است که درحدود 30 نسخه ازآثارعلمی که به شکل کتاب ویا مقاله درمجلات علمی به نشر رسیده تحریر نموده است.

 • تجارب کاری :
 • از سال 1386  تا اکنون رئیس مرکز ملی آموزش حقوقی.
 • 1370- 1371  وزیر وزارت هوانوردی درافغانستان ( به صفت تکنوکرات غیرحزبی )
 • 1365- 1370  استاد و رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی .
 • 1356- 1357  عضو دفتر استادان پوهنتون کابل .

ازسال 1356 الی اکنون استاذ پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل.