وضیت فعلی و دست اوردهایشان: ساختمان پوهنځی علوم اجتماعی

 

این ساختمان تحت عنوان پوهنځی علوم اجتماعی از طرف جمهوری اسلامی پاکستان به پوهنتون کابل (برای کمک به پوهنځی علوم اجتماعی) اهدا گردیده که بنا بر کمبود جا به پوهنځی هنرهای زیبا نیز جا داده است..

شرایط پذیرش محصلان

  • پذیریش محصلان در بخش های شبانه و روزانه با توجه به معیارهای حاکم بر تحصیلات عالی کشور از طریق اخذ امتحان کانکور سراسری با در نظرداشت ظرفیت پوهنځی صورت می پذیرد.

معرفی استادان پوهنځی علوم اجتماعی با توجه به رتبه های علمی

شماره

رتبه های علمی

تعداد

1

پوهیالی

3

2

پوهنیار

13

3

پوهنمل

11

4

پوهندوی

3

6

پوهنوال

3

7

پوهاند

5

جمع

38

 

 

معرفی استادان پوهنځی علوم اجتماعی با توجه به سطح تحصیلات

شماره

سطح تحصیلات

تعداد

1

لیسانس

18

2

ماستر

12

3

داکتر

9

جمع

39

 

 

جدول مربوط به احصائیه محصلان بخش روزانه پوهنځی علوم اجتماعی در سال 1391

شماره

محصلین

تعداد

فیصد

 

ذکور

582

67

 

اناث

250

33

جمع

 

832

100

 

 

 

جدول مربوط به احصائیه محصلان بخش شبانه پوهنځی علوم اجتماعی در سال 1391

شماره

محصلین

تعداد

فیصد

 

ذکور

225

90

 

اناث

29

10

جمع

 

272

100

 

معرفی محتوی:

معلومات مختصر در مورد پوهنځی

پوهنځی

علوم اجتماعی

سال تأسیس

1359

دوره تحصیل

4 سال

تعداد دیپارتمنت

3

دیپارتمنت

بشر شناسی

فلسفه و جامعه شناسی

تاریخ

کد دیپارتمنت

SsAn

SsPhSo

SsH

مجموع کریدیت

147

146

141

مضامین اساسی

30 در صد

30 در صد

30 در صد

مضامین اختصاصی

50 در صد

50 در صد

50 در صد

مضامین پوهنتون شمول

20 در صد

20 در صد

20 در صد

 

 

 

طرز روش های آموزش و تدریس:

در پوهنځی علوم اجتماعی تلاش می شود تا از معیارهای علمی و روشهای آموزش و تدریس استفاده گردد. آموزش مضامین به ضورت اشتراکی و نه یکطرفه صورت می گیرد و در مضامین مانند روش های تحقیق که دارای بعد عملی و کاربردی می باشد، از کارخانگی و حل تمرینات نیز به منظور دستیابی به آمادگی لازم استفاده می شود. قابل ذکر است در صنوف درسی از ابزار و وسایل آموزشی مناسب برای بلند بردن ظرفیت های محصلین نیز استفاده صورت می گیرد.

شیوه های ارزیابی محصلان

شیوه های ارزیابی محصلان در پوهنځی علوم اجتماعی با توجه به معیارهای علمی و شامل موارد زیر می گردد:

  1. طرح سوال از محصلین توسط استاد جهت یادآوری مباحث گذشته و در نظر گرفتن نمره برای محصل
  2. انجام کارخانگی در رابطه با مضمون و مفردات درسی و ارزیابی آن توسط استاد
  3. ارائه سیمینار توسط محصلان در رابطه با مضمون و مفردات درسی ان و ارزیابی آن توسط استاد
  4. نظارت بر وضعیت حاضری و غیرحاضر محصلین
  5. اخذ امتحان 2%
  6. اخذ امتحان پایان سمستر