بيوگرافي مختصررییس محترم پوهنحًي علوم اجتماعي

Phone No.: 0093799215971

غلام فاروق ولد عبدالله در سال ۱۹۵۶ میلادی در ولایت پروان متولد گرديد. وي با سپري نمودن موفقانه تحصلات اتبدائيه و متوسطه ، در سال 1960 الي 1972 در ليسه عالي سياه گرد غوربند به كسب علم پرداخت و به عنوان متعلم ممتاز ، از اين ليسه فارغ گرديد. استاد فاروق . با كاميابي در رشتهً علوم اجتماعي دورهً لسانس را در پوهنتون كابل سپري نمود و ضمآ در فاصله سالهاي 1973 الي 1978 به عنوان معلم در ليسه عالي حبيبيه شهر كابل ايفاي وظيفه نموده وي دورهً  ماستري را در پوهنتون دوشنبه، كشور تاجكستان گذراند و از 1985 تا كنوب به عنوان استاد در پوهنحًي علوم اجتماعي به ايفاي نقش مي پردازد .غلام فاروق عبدالله در جريان فعاليت موفقانه علمي خويش به كسب درجات عليتري اداري نائل گرديه او در سال 1989 سمت معاون پوهنحًي را دريافت نمود سپس از 4 سال فعاليت در اين مقام . از سال 2003 ميلادي تاكنون به عنوان سرپرست رئيس پوهنحًي علوم اجتماعي و عضوشواري علمي پوهنتون به فعاليت خود ادامه مي دهد.

غلام فاروق در ضمن وظيفه استادي ، درسازمانهاي و ارگانهاي مختلف فعاليتهاي علمي تحقيقاتي و نظارتي داشته است . در سال 2002 از طرف دفاتر GTZ وUSID  به عنوان سوپروايزر در لويه جرگه اضطراري افغانستان انتخاب گرديه واز سال 2003 الي 2005 مسووليت بخش آگاهي عامه ولايت كابل دارد انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي عهده دار بود او در سال 2006 از طرف بانك جهاني مسوول پروژه تحقيقات ساحوي در رابطه با انرژي و آب گريده غلام فاروق عبدالله علاو بر اشتراك در سيمينار ها و كنفرانسهاي علمي ملي و بين المللي به نگارش و نشر آثار علمي نيز مبادرت ورزيده است . از جمله اين آثار مي توان به موارد زير اشاره نمود.

  1.  اثر تحقيقاتي در مورد وضع دهقانان افغانستان .
  2. تاليف كتاب "موقف سيروس خان در تاريخ افغانستان .
  3. اثر تحقيقي در مورد عروج و نزول دولت هوتكيان .
  4. مقاله "نقش انسان در تكامل تاريخ.