عبدالباقی پوپل

 

عبدالباقی پوپل

درجه تحصیل:

 

رتبه علمی: ‍ پوهاند

سال تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: ولایت جوزجان

سال شمول در کادرعلمی: ۱۳۶۹

مسولیت های علمی در پوهنتون:

آمردیپارتمنت تاریخ عمومی

عضو شورای علمی پوهنحی علوم اجتماعی

عضو اعتلای تضمین کیفیت

قبلاَ مدت ۱۲ سال عضو کمیسیون ترفیعات علمی، معاونیت محترم علمی پوهنتون بوده.

اثرهای علمی چاپ شده: دارم

اثرهای علمی آماده چاپ:

تاریخ تمدن های قدیم شرق

مقاله های علمی چاپ شده:

در حدود شانزده مقاله چاپ شده داشته و یک مقاله ام در حال چاپ است

سیمینارها:

عناوین سیمینارها تأسیس دولت یهود در فلسطین، جنبش های اصلاح طلبانه در هند عصر انگلیس، تأسیس دولت های شهری در بین النهرین وغیره

محل برگذاری سیمینا: پوهنتون کابل

اسم سیمینار دهنده : عبدالباقی پوپل.

شماره تماس: ۰۷۷۲۴۵۸۰۵۶