محمد رسول باوری

 

محمد رسول باوری

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی:پوهنوال

سال تولد: ۱۳۳۶- ۱۹۵۷میلادی

محل تولد: دهراوت ولایت روزگان

سال شمول به کدر: ۱۳۶۰

مسولیت های علمی در پوهنتون:

عضو شورای علمی پوهنحی.

قبلاَ معاون پوهنحی علوم اجتماعی همچنان رئیس پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست.

اثرهای علمی چاپ شده:

بیشتر از ۳۰ عنوان آثار علمی به چاپ رسیده است.

اثرهای علمی آماده چاپ:

۵ عنوان اثر آماده چاپ می باشد.

مقاله های علمی چاپ شده:

بیشتر از ۲۰۰ مقاله به نشر رسیده است.

سیمینارها:

در بیشتر از ۱۰۰ سیمینار علمی و بیشتر از ۱۰ سیمینار علمی در خارج از کشور اشتراک نموده و مقالات خویش را ایراد نموده ام.

 ایمیل: bawary1@hotmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۴۴۵۵۷۰