دیپارتمنت انګلیسی

دیپارتمنت  انګلیسی  درسال 1342 همګام با تاسیس پوهنحی  تعلیم و تربیه  به  فعالیت اغاز  نموده  است  که  وظیفه مشخص و عمده  ان  قرار ذیل است

1-  تربیه معلمان زبان انګلیسی  برای  مکاتب

 

2-  تدریس  مضمون انګلیسی  به  تمام پوهنحی ها

 

 

مضا مین عمده  د یپارتمنت  - ګرامر -  زبانشناسی -  محاوره  -  واژه شناسی

 

استادان  ديپارتمنت :-

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

 

شماره

ولد

اسم

 

 

لیسانس

پوهنمل

شیندندی

عبدالستار

امیر محمد

 

 

لیسانس

پوهنمل

نصرتی

نصرت الله

عتیق الله

 

 

لیسانس

پوهنیار

وسیم

محمد یاسین

محمد وسیم

 

 

ماستر

پوهنیار

وصیل وردک

عبدالقیوم

عبدالکریم

 

 

ماستر

پوهنیار

حنیف

عبدالقیوم

محمد حنیف

 

 

ماستر

پوهنیار

یعقوبی

محمد یاسین

حمید الله

 

 

ماستر

پوهنیار

وزیری

بخت میر

خالد

 

 

ماستر

پوهنیار

علمیار

محمد عالم

مریم

 

 

ماستر

پوهنیار

اعظم

محمد غوث

مسعود

 

 

ماستر

پوهنیار

یوسفی

فضل احمد

فرشته

 

 

ماستر

پوهنیار

صمدی

محمد جمیل

محمد رحیم

 

 

ماستر

پوهنیار

بهرامی

حاجی شادولا

یارمحمد

 

 

ماستر

پوهنیار

بسمل

بسم الله

پرویز

 

 

لیسانس

پوهنیار

رحمانی

 

ایب الرحمن

 

 

لیسانس

پوهنیار

سخی

 

محمد معروف

 

 

لیسانس

پوهیالی

مغل

 

انیسه

 

 

لیسانس

پوهیالی

ستاره

 

فریده

 

 

لیسانس

پوهیالی

اعظمی

 

یلدا

 

 

لیسانس

پوهیالی

بهرامی

 

ریتون

 

 

لیسانس

پوهیالی

رشیدی

 

دلخوا

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

 

محمد حبیب

 

 

لیسانس

پوهیالی

هاشمی

 

نادیه

 

 

لیسانس

پوهیالی

نادر

 

لیلا

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

 

ساره

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

 

اورانوس

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

 

مینا

 

 

لیسانس

پوهیالی

اثیر

 

حامد

 

 

لیسانس

پوهیالی

حسینا

 

سمیه

 

 

ماستر

 

 

 

بیژن

 

 

ماستر

 

 

 

ولی

 

 

لیسانس

 

 

 

منصور