دیپارتمنت زبان اسپانوی

 

این  دیپارتمنت در سال  1358  تاسیس  ګردیده ، هدف ، ان  تربیه   متخصصین  زبان اسپانوی است  که این زبان به  صفت زبان خارجی  تدریس میشود  اشنا ساختن محصلان  به یک زبان خارجی که بالوسیله بتوانند در ترجمه  مقالات  و اثار  و شناسایی افغانستان به جهان کمک  نمایند  وهمکاری با  پوهنتون  -  (                              )                          (                  )-میباشد . مضامین اساسی  دیپارتمنت  -  کورس زبان -  زبانشناسی -  ادبیات ترجمه

استادان  دیپارتمنت  :-

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

فوق لیسانس

پوهنمل

نظامی

محمد وزیر

محمد کبیر

 

 

ماستر

پوهنمل

ولیزاده

میزامحمد

ګل غوټی

 

 

لیسانس

پوهیالی

مظفری

سید هاشم

سید سمیع

 

 

لیسانس

پوهیالی

ظاهر

عبدالظاهر

فرشته