د یپارتمنت زبان آلمانی

این  دیپارتمنت در سال  1341  تاسیس  ګردیده ، هدف ، ان  تربیه  معلمان زبان  آلمانی برای مکاتب است  که این زبان به  صفت زبان خارجی  تدریس میشود  اشنا ساختن محصلان  به یک زبان خارجی که بالوسیله بتوانند در ترجمه  مقالات  و اثار  و شناسایی افغانستان به جهان کمک  نمایند  وهمکاری با  پوهنتون  - اسن -  دیسبورګ المان  میباشد . مضامین اساسی  دیپارتمنت  -  کورس زبان -  زبانشناسی -  ادبیات -  تاریخ فرهنګ المان  - ترجمه

 استادان

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

ماستر

پوهنوال

بهبود

عبدالجبار

غلام دستګیر

 

 

داکتر

پوهنمل

نسیمی

محمد نسیم

محمد اسلم

 

 

لیسانس

پوهنیار

صالحی

امیر محمد

حیات الله

 

 

ماستر

پوهنیار

سرباز

 

خلیل الله

 

 

لیسانس

پوهیالی

منصور

محمد حبیب

دل اقا

 

 

لیسانس

پوهیالی

عزیزی

عزیز الرحمن

اسما

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

فضل حسین

ساره

 

 

لیسانس

پوهیالی

 

عبدالقادر

محمد عرفان

 

 

لیسانس

نامزاد پوهیالی

ضیا

محمد ضیا

حمید ضیا