د فرانسوي ژبې ديپارتمنت

این  دیپارتمنت در سال  1343  تاسیس  ګردیده ، هدف ، ان  تربیه  معلمان زبان   فرانسوی  برای مکاتب است  که این زبان به  صفت زبان خارجی  تدریس میشود  اشنا ساختن محصلان  به یک زبان خارجی که بالوسیله بتوانند در ترجمه  مقالات  و اثار  و شناسایی افغانستان به جهان کمک  نمایند  وهمکاری با  پوهنتون   - ( روان )-  (سترازبورګ  )-میباشد . مضامین اساسی  دیپارتمنت  -  کورس زبان -  زبانشناسی -  ادبیات -  تاریخ فرهنګ فرانسه  - ترجمه

 

استادان  دیپارتمنت  :-

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

فوق لیسانس

پوهنمل

صورتګر

غلام نبی

حبیب الله

 

 

داکتر

پوهنمل

صارم

عبدالجلیل

خالده

 

 

فوق لیسانس

پوهنیار

پناه

محمد شریف

ویدا زلیخا

 

 

ماستر

پوهنیار

عظیمی

بابه جان

مستوره

 

 

لیسانس

پوهیالی

خیری

خیرمحمد

وکتوریا