دیپارتمنت زبان وادبیات عربی

 

 

این  دیپارتمنت  در سال 1345  تاسیس ګردید  و در سال  1345  اولین صنف ان ګشایش یافت  محصلان  در این  دیپارتمنت  زبان عربی  را فرامیګیرد و بعد از چهار سال تحصیل به حیث اموز ګار ان در مکاتب   جذب میشوند  مضا مین اساسی  دیپارتمنت :-

قواعد اللغه – تاریخ ادب – نقد ادبی -  ترجمه

استادان دیپارتمنت  :-

 

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

ماستر

پوهندوی

کوهی

ملا وزیر

عبدالعلی

 

 

لیسانس

پوهندوی

ناصری

محمد نعیم

محمد اسماعیل

 

 

لیسانس

پوهنمل

ودید

احمد علی

محمد صادق

 

 

داکتر

پوهنمل

اخند زاده

محمد مختار

محمد قسیم

 

 

داکتر

پوهنمل

باسل

محمد بشر

ګل محمد

 

 

داکتر

پوهنمل

فخری

فخر الدین

عبدالصبور

 

 

داکتر

پوهنمل

ادیب

محمدولی

شاه ولی

 

 

لیسانس

پوهنمل

شمس

احمد نظر

شمس الاحمد

 

 

ماستر

پوهنیار

عصمت

محمد سردار

عبدالحنان

 

 

ماستر

پوهنیار

نوری

محمد کبیر

نادیه

 

 

لیسانس

پوهنیار

مدریسی

غلام حیدر

مهریه

 

 

لیسانس

پوهنیار

نهضت

عبدالعلی

عبدالرحمن

 

 

ماستر

پوهنیار

سعید

جان محمد

سید احمد

 

 

ماستر

پوهنیار

عزیز

نظرمحمد

مولوی عبدالعزیز

 

 

داکتر

 

منګل

 

یار زمان