معلومات مختصر راجع به دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

ديپارتمنت راديو تلويزيون همينكه اين پوهنحي منحيث پوهنحي مستقل عرض وجود نمود ،ايجاد شد اين ديپارتمنت بعد از سمستر چهارم اكثراً به شكل داوطلبانه محصلين پوهنحي ژورناليزم را ميپذيرد ديپارتمنت راديو تلويزيون  قسميكه از نام آن پيداست محصلان را  در بخش راديو و تلويزيون به سطح ليسانس  ژورناليزم تربيه و آموزش مينمايد مضامين كه در اين ديپارتمنت تدريس ميشوند  شاگردان را  آماده ميسازد تا بتوانند نه تنها منحيث نطاق و مجري در برنامه هاي راديو و تلويزيون كار نمايند بلكه ميتوانند منحيث برنامه سازان اين رسانه ها نيز مصدر خدمت شوند  در ديپارتمنت راديو تلويزيون واضح است كه آموزش تنها به شكل تيوري نبوده بلكه عمدتاً آموزش هاي عملي را  در استديوهاي مجهز راديو و تلويزيون پوهنحي ژورناليزم به پيش ميبرند .

شهرت استادان  ديپارتمنت راديو تلويزيون

شماره   

شهرت

رتبه علمي

درجه تحصيل

ملاحظات

اسم وتخلص

ولد

1

محمد وحيد غروال

محمد يوسف

پوهندوي

ليسانس

 

2

عبدالعظيم نوربخش

عبدالمحمد

پوهنمل

ليسانس

 

3

ذبيح الله حيدري

غلام حيدر

پوهنمل

ليسانس

 

4

محمد فيروز شهابي

غلام رضا

پوهنمل

ماستر

 

5

سيده مژگان مصطفوي

سيد هاشم

پوهنيار

ماستر

 

6

فهيمه شكيب هاشمي

مير ابو تراب

پوهنيار

ليسانس

 

7

احمد ضيا رفعت

نثار احمد

پوهنيار

ماستر

 

8

نوريه اشرف

غلام محمد

پوهنيار

ليسانس

 

9

زرغونه جبار خيل

گل آقا

پوهنيار

ليسانس

 

10

حامد عبيدي

بهادر خان

پوهيالي

ليسانس

 

11

عبدالروف اجمل

فضل كريم

پوهيالي

ليسانس