معلومات مختصر راجع به دیپارتمنت مطبوعات

دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم درست بعد از بدو تاسیس در سال 1365در کنار دیپارتمنت رادیو تلویزیون ایجاد شد. ناگفته نباید گذاشت که دو سال اول در این پوهنحی به صورت عمومی مضامین ژورنالیزم تدریس می گردد و بعد از سال دوم در اغاز سال سوم صنوف به دو دیپارتمنت مطبوعات و رادیو تلویزیون تقسیم می شود.

دیپارتمنت مطبوعات این پوهنحی دارای 11 استاد می باشد که از آن جمله دو دکتر عصمت اللهی و علی یاور، چهار ماستر پوهاند هدایت الله وفا، پوهنوال عبدالرسول سعید، پوهنمل جاویده احمدی، پوهنیار شفیق وردک و پنج لیسانس، پوهنیار صفیه رحیم، پوهنیار نجیب الله نصیر، پوهنیار مهان، پوهیالی ذکی انصاری و پوهیالی خاتول صاحبزاده می باشد.

مضامینی که دراین دیپارتمنت تدریس می شود عبارتند از: پلان نشراتی، اداره مطبوعات، اعلان، مجله نگاری، تاریخ ژورنالیزم افغانستان، تاریخ ژورنالیزم جهان، ژانر های ادبی تبلیغی، جغرافیه سیاسی، مبادی اقتصاد، ویراستاری، روانشناسی،اخلاق و حقوق در ژورنالیزم،گونه های هنری، ثقافت اسلامی، روابط عمومی، ژورنالیزم تحقیقی و انلاین ژورنالیزم دری و پشتو.

فارغان این دیپارتمنت به عنوان مدیر مسوول،خبرنگار، گزارشگر، ویراستار، فوتو ژورنالیست در رسانه های چاپی، انلاین، و رادیو و تلویزیون ایفای وظیفه می نمایند.

 

شهرت استادان ديپارتمنت  مطبوعات

شماره

شهرت

رتبه علمي

درجه تحصيل

ملاحظات

اسم  و تخلص

ولد

1

پوهنوال عبدالرسول سعيد

عبدالجليل

پوهنوال

ماستر

 

2

پوهاند هدايت الله وفا

عبدالودود

پوهاند

ماستر

 

3

مير عزيز احمد فانوس

مير نور احمد

پوهنوال

ليسانس

 

4

جاويده احمدي

خير محمد

پوهنمل

ماستر

 

5

محمد هاشم عصمت اللهي

فقير الله

پوهنمل

داكتر

 

6

محمد شفيق وردك

مير جان

پوهنيار

ماستر

 

7

صفيه رحيم

محمد يونس

پوهنيار

ليانس

 

8

عبدالقهار جواد

عبدالغفار

پوهيالي

ماستر

 

9

عبدالقدير مهان

محمد عالم

پوهنيار

ليسانس

 

10

نجيب الله نصير

محمد داود

پوهنيار

ليسانس

 

11

ميرذكي احمد انصاري

مير خليل الله

نامزد پوهيالي

ليسانس

 

12

خاتول صاحبزاده

صاحب داد

نامزد پوهيالي

ليسانس

 

 

رادیوی پوهنحی ژورنالیزم :

این رادیو که در سال 1382 به کمک مالی یونسکو در داخل پوهنحی ژورنالیزم به رادیو صدای پوهنتون برای پیشبرد کارهای عملی محصلان دیپارتمنت رادیو و تلویزیون اساس گذاری شد و از آن سال تا کنون محصلان سال سوم و چهارم این پوهنحی در مضمون تولید برنامه های رادیو از این مرکز استفاده مزید نموده اند در آغاز این رادیو برای سه سال روزانه دو ساعت به گونه مستقیم نشرات داشت که بعد نسبت مشکلات پولی نشرات اش متوقف گردید که بعد در 1389 دوباره رادیوی مذکور به کمک مالی دی ای دیDEDآلمان نشرات دور دوم خویشرا را برای یکسال از سر گرفت اکنون این رادیو بدون حمایت مالی و تنها برای کارهای عملی محصلان کاربرد دارد.

مجله پوهنحی ژورنالیزم:

این مجله بار نخست با قطع A4در سال 1384 به کمک مالی استادان و محصلان این پوهنحی در داخل 80 صفحه سیاه و سفید و 4 صفحه رنگه بامطالب متنوع ژورنالیزم و ادبیات  به گونه فصلنامه به نشر می رسیدو بعد از گذشت چهار سال این مجله در قوس 1389 به شکل فصلنامه علمی با قطع letter با مقاله های علمی استادان و گزارش از مسایل اکادمیک پوهنحی ژورنالیزم و واژه نامه اصطلاحات ژورنالیزم در داخل 100 صفحه به نشر می رسید که تا کنون هشت شماره این فصلنامه به نشر رسیده و شماره نهم و دهم زیر چاپ می باشد.    

ویب سایت پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون :

این پوهنحی در سال  1385 به کمک مالی هوسی لطیف زاده اقدام به ایجاد یک وب سایت کرد که دور اول ان تا یکسال نشرات داشت بعد در جوازی 1388 به اثر سعی و تلاش پوهنمل جاویده احمدی معاون و استاد دیپارتمنت مطبوعات این فاکولته وب سایت پوهنحی با ظرفیت به روی سه صفحه دری ، پشتو وانگلیسی دوباره احیا و به بهره برداری سپرده شد که وب شامل معرفی پوهنحی، استادان ،60GB

و معرفی محصلان ممتاز ، معرفی کتابهای تازه چاپ شده استاد و خلاقیت های آن و مقاله علمی –تحقیقی را پوشش می نماید در نظر است که این وب زمینه کارهای عملی بهتر برای محصلان این پوهنحی نیز باشد جاویده احمدی در تلاش است تا کلپ های صوتی و تصویری را نیز به کمک پولی خودش در داخل وب سایت ایجاد نماید تا باشد که فعالیت های این پوهنحی نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان انعکاس یابد .

علاوه بر آن جاویده احمدی در نظر دارد تا برای سایر پوهنحی های ژورنالیزم پوهنتون های ولایت کشور لنیک های آماده سازد تا ازاین طریق یک پل ارتباط اکادمیک نزدیک بین مرکز و ولایات کشور برقرار گردد.  نشانی وب سایت :

www.facultyofjournalism.af

خواننده برای معلومات مزید به این سایت مراجعه کرده می توانند و خواهان ارسال مطالب علمی از دانشمندان و استادان کشور می باشد.