کتابخانه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل

 

 

این کتابخانه که در سال 1381 به کمک مالی یونسکو ایجاد گردید که شامل کتابهای ژورنالیزم، تاریخ ، دایره المعارف و فرهنگ های زبان دری و انگلیسی می باشد. بعد کشور ایران نیز یک تعداد کتابهای ژورنالیزم را به این کتابخانه اهدا کرد. در سال 1385 محصلان ژورنالیزم با راه اندازی کمپاین خریداری کتاب در عرصه ژورنالیزم توانستند حدود 400 عنوان کتاب را به زبانهای دری و پشتو خریداری و به پوهنځی اهدا نمایند.

در جریان سال 1388 به اثر سعی و تلاش محمد افضل متخلص به سرباز یکتن از محصلان فارغ التحصیل این پوهنځی یک ماشین فوتوکاپی به ظرفیت بلند به این کتابخانه کمک گردید. ناگفته نباید گذاشت کتابخانه از ساعت 8 تا 4 عصر به روی محصلان باز بوده که می توانند از کتابهای ناب در عرصه ژورنالیزم استفاده مزید نمایند.

این یگانه کتابخانه غنی در عرصه ژورنالیزم می باشد که بیشترینه کتابهای آن از طرف یونسکو خریداری شده است و به تعداد یک هزار جلد را کشور ایران به این کتابخانه اهدا کرده است .

استادان پوهنځی ژورنالیزم حین بازدید از کشور ایالات متحده امریکا در 2009 و 2011 تعدادی از کتابهای تازه چاپ شده را در عرصه ژورنالیزم از این کشور به کتابخانه پوهنځی ژورنالیزم انتقال دادند که مرجع خوب برای تحقیقات کتابخانه یی برای محصلان این پوهنځی به شمار می رود. روزانه بیش از 100 تن از محصلان از صنوف مختلف از مواد موجود این کتابخانه استفاده می کنند ناگفته نباید گذاشت که مواد موجود کتابخانه پوهنځی را به منابع داخلی و خارجی می توان تقیسم کرد علاوه برآن روزانه از منابع مختلف روزنامه های چاپی نیز به این کتابخانه ارسال می گردد و دارای بخش مجلات در عرصه های مختلف نیز می باشد.