لابراتوارها

 

لابراتوار کمپیوتر پوهنحی ژورنالیزم:

برای نخستین بار در سطح پوهنتون پوهنځی ژورنالیزم با حمایت مالی و تخنیکی یونسکو در سال 1381 لابراتوار کمپیوتر همراه با انترنت ایجاد و به بهره برداری سپرده شد در حقیقت این نخستین لابراتوار کمپیوتر در سطح پوهنتون کابل محسوب می شود که در آنزمان نه تنها محصلان پوهنځی ژورنالیزم بلکه محصلان سایر پوهنځی نیز می توانسنتد از امکانات انترنت و سایر سهولت های تحقیقاتی از این لابراتوار مستفید شوند. اکنون این لابراتوار توسط ایشافوندیشن با اهدای 18 پایه کمپیوتر ، این لابراتورا را دوباره احیا کردند علاوه برآن ایشافوندیشن یک ماشین فوتو کاپی، و شش پایه پرنتر را همراه با پروجکتور به این لابراتوار نیز همراه باسایر محلقات کمک نمودند که به صورت عمده محصلان صنف سوم و چهارم این پوهنځی از دو دپیارتمنت مطبوعات و رادیوتلویزیون از این لابراتوار استفاده بیشتر می نمایند.

لابراتوار عکاسی پوهنځی ژورنالیزم :

این پوهنځی حدود ده پایه کمره کانون، پنج پایه کمپیوتر دسک تاپ یک پایه پروجکتور، یک کاپییر  از کمک های کشور دوست ترکیه برای اموزش بهتر محصلان درمضمون فوتو ژورنالیزم در سال 1389 به دست آورد . که نسبت نبود جای کافی تا حال نصب و منتاژ نشده است.